X hits on this document

321 views

0 shares

0 downloads

0 comments

90 / 94

Při individuálním vzdělávání budeme používat učebnice a učební texty, které splňují podmínky stanovené zákonem č. 561/2004 § 27 odst. 1. Dále budeme ve výuce používat následující učebnice a učební texty (není nutné vyplňovat):

Předmět

Učebnice

Předmět

Učebnice

V souladu se zákonem č. 561/2004 §41 odst. 2 čestně prohlašujeme, že pro vzdělávání dítěte bude zajištěno dostatečné prostorové a materiálně-technického zabezpečení, které bude v souladu s podmínkami ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka.

Jako přílohu této žádosti přikládáme kopii dokladu o dosaženém vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat a vyjádření školského poradenského zařízení, které požaduje zákon č. 561/2004 §41 odst. 2.

V Brně 30. 12. 2006

                                   podpisy rodičů

Příloha 4

Úvodní dopis a dotazník pro děti a dotazník pro rodiče

V Brně dne 29.6.2007

        Vážení rodiče,

        chtěla bych Vás požádat o spolupráci na mé bakalářské práci týkající se domácí školy. Jsem studentkou Pedagogické fakulty MU v Brně, je mi 33 let a studuji obor sociální pedagogiku a volný čas. Hlavně pro mé těžké zdravotní a tělesné postižení jsem si zvolila tuto formu výzkumu a oslovení.

        Tento dotazník pojednává hlavně o vztazích dětí vyučovaných doma. Neboť jedním z prvních protiargumentů na domácí školu je tzv. socializace dítěte. Chtěla bych vědět, jak se na věc díváte Vy a hlavně Vaše děti, kterých se to týká.

        Máte před sebou dotazník určený rodičům a dotazník určený dítěti, které učíte doma.

        Prosím Vás, abyste pokud možno dotazník vyplňovali každý sám a pravdivě. Jestliže jej budete posílat e-mailem, budete tento dotazník vyplňovat na počítači, můžete

Document info
Document views321
Page views321
Page last viewedFri Jan 20 14:52:13 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments