X hits on this document

340 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 94

______________________________________________________________________

6. Jak dlouho učíte své dítě doma?___________________________________________

7. Setkává se někdy Vaše dítě s negativními nebo pozitivními názory ostatních dětí, že

nemusí chodit s nimi do školy? Jak na to reaguje? ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Chodí Vaše dítě do kroužků? Pokud ano, do jakých?__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Jak často je navštěvuje?

a) 1 hod./týden

b) 2-3 hod./týden

c) více jak 4 hod./týden

d) jiné:_________________________________________________________________

10. Stýká se Vaše dítě s dětmi z kroužku i jinde než jen v kroužku? Pokud ano, kde a jak často?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Navazuje Vaše dítě kamarádské vztahy? Pokud ano, kde? :____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Napomáháte nějakým způsobem Vašemu dítěti v navazování vztahů s ostatními

dětmi? Pokud ano, jak? ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. Je Vaše dítě častěji ve společnosti dětí nebo dospělých (nepočítá se rodina)?______ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14. Co považujete za velký klad domácího vzdělávání?__________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  Jaká jsou dle Vás negativa domácího vzdělávání?___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Document info
Document views340
Page views340
Page last viewedSun Jan 22 13:19:58 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments