X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 111 / 115

384 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 115

MUDr. F. Jagla, CSc.

Semestrálny predmet:  Neurofyziológia

                                    36 hodín (3 hodiny týždenne)

           Katedra psychológie,    FiF UK,   Bratislava

Doc.MUDr. J.Török, CSc.

Semestrálny predmet :  1)  Patofyziológia

       26 hodín (2 hodiny týždenne)

                                     2)  Fyziológia srdcocievneho systému

       20 hodín (2 hodiny týždenne)

 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PrFUK, Bratislava

RNDr.O.Pecháňová, CSc.

 Semestrálny predmet :  Fyziologická  biochémia

    24 hod (2 hodiny týždenne)

  Katedra  živočíšnej  fyziológie a etológie PrFUK, Bratislava

MUDr.E.Kellerová,DrSc.

             Semestrálny predmet  :  2)  Patologická fyziológia

Odbor verejné zdravotníctvo – externá forma postgraduálneho štúdia19 hodín – zimný semester

  Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka  univerzita, Bratislava

Cvičenia  :

Mgr. Z. Csizmadiová

Document info
Document views384
Page views384
Page last viewedFri Jan 20 06:53:08 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments