X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 112 / 115

419 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 115

Semestrálne cvičenia :  Základná fyziológia živočíchov a človeka

  36 hodín (3 hodiny týždenne)

MUDr. Ľ. Pilšáková, Mgr. L. Bolvanská :

Semestrálne cvičenia z psychofyziológie

Spolu  24  hodín (2 hodiny týždenne)

           Katedra psychológie FiF UK, Bratislava

RNDr. V. Regecová

 Semestrálne cvičenie: Vývin krvného tlaku, metodika a techniky merania a   hodnotenia  (2 hodiny)

  Katedra živočíšnej fyziológie a etológie   PrirFUK, Bratislava

RNDr. V. Szathmáry, CSc.

Semestrálne cvičenie: Elektrofyziologia srdcového svalu a jeho analýza počítačovým      modelom    (2 hodiny)

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PrirFUK, Bratislava

Vedenie diplomantov, diplomovej praxe a cvičení :

Ing. F.Hlavačka , CSc.- 3 diplomanti

Doc. MUDr. J.Tőrők, CSc.-2 diplomanti

Doc. MUDr. J.Pavlásek, DrSc.-1 diplomant

Mgr. I.Bernátová, CSc.-1 diplomant

RNDr. O.Pecháňová, CSc.-1 diplomant

MUDr. F.Jagla, CSc.-1 diplomant

Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

Druh dohody

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné

Document info
Document views419
Page views419
Page last viewedMon Jan 23 14:58:25 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments