X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 12 / 115

353 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 115

c)   najvýznamnejší výsledok získaný pri riešení medzinárodných vedeckých projektov  

Testovali sme hypotézu, či podávanie polyfenolov izolovaných z červeného vína (provinol PV), môže predchádzať nefrotoxicite navodenej chronickým podávaním imunosupresívnej látky, cyklosporínu A (CsA) potkanom. Zistili sme, že podávanie CsA významne zvýšilo systolický krvný tlak potkanov, neovplyvnilo vylučovanie moča, ale zapríčinilo zníženie odbúrania kreatinínu. CsA taktiež spôsobil histologické zmeny, vrátane fibróz, v rôznych častiach mozgu. Tento účinok CsA bol spojený so zvýšenou hladinou voľných kyslíkových radikálov, induktívnej syntázy oxidu dusnatého (iNOS) a nukleárneho transkripčného faktora, NF-κB v obličkách (Obr.). Samotné podávanie provinolu neovplyvnilo žiadny z uvedených parametrov.  Avšak Provinol predchádzal zvýšeniu systolického krvného tlaku ako aj fibrózam navodeným prostredníctvom podávania CsA. Za tento ochranný mechanizmus provinolu je zodpovedná jeho schopnosť znížiť voľné kyslíkové radikály a iNOS prostredníctvom ovplyvnenia produkcie NF-κB (Obr.). Naše výsledky naznačujú, že podávanie provinolu má ochranný účinok pred zvýšením tlaku krvi a nefrotoxicitou zapríčinenou podávaním CsA. Tieto výsledky ďalej môžu slúžiť pre farmakologické využitie prírodných polyfenolov proti renálnym ochoreniam vyvolaných imunosupresívnymi látkami.

(Medziústavný projekt: Pecháňová, Kojšová, zahraničný partner: Rezzani, Bianchi, Buffoli).

Buffoli, B. - Pecháňová, O. - Kojšová, S. - Andriantsitohaina, R. - Giugno, L. - Bianchi, R. - Rezzani, R. Provinol Prevents CsA-induced Nephrotoxicity by Reducing Reactive Oxygen Species, iNOS and NF-kB Expression. In Journal of Histochemistry and Cytochemistry. Vol. 35, no. 6 (2005), p. 362-368. (2,513 – IF2005)

PECHÁŇOVÁ O. Antioxidant treatment in the experimental hypertension. In Bachárová L., Kyselovič J., Slezák J. Experimental Hypertension  and Ischemic Heart Disease. Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2005. ISBN 80-224-0856-5. p. 129-147.

Document info
Document views353
Page views353
Page last viewedWed Jan 18 04:26:50 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments