X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 15 / 115

389 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 115

4.

Vedecké recenzie, oponentúry

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov

Počet v r. 2005 a doplnok z r. 2004

23- práce v časopisoch

10 - grantové projekty

Vedecké recenzie:

Physiological Research- J. Török 2x

- M.Gerová 3x                                                         

- O. Pecháňová 3x

Life Sciences-- O. Pecháňová 3x

Nutrition- O. Pecháňová 2x

Hypertension- O. Pecháňová 1x

Clinica Chemica Acta- O. Pecháňová 1x

General Physiology and Biophysics  - O. Pecháňová 2x (Field Editor)

-  I. Bernátová 1x

Biológia- J. Török 1x

Studia Psychologica- F. Jagla   2x

Exp.Brain Res.- F. Hlavačka

Gait and Posture- F. Hlavačka

Oponovanie grantových projektov:

        -   projekty INTAS  Open Call 2005-2006- E. Kellerová  2x

        -   projekty grantovej agentúry ČR- O. Pecháňová 1x

        -   projekty VEGA- O. Pecháňová 2x

        -   projekty grantovej agentúry UK- J. Török  1x

         -  projekty APVV- I. Bernátová   1x

- F. Jagla  2x

- V. Szathmáry  1x

Expert-Evaluateur European Commision DG XII          - E. Kellerová  

5.

Ohlasy

CITÁCIE

Počet v r. 2004

a doplnok za r. 2003

Citácie vo WOS

102

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením prameňa

8 + 11

Citácie v monografiách, učebniciach a iných publikáciách

6

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:

Document info
Document views389
Page views389
Page last viewedFri Jan 20 14:22:23 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments