X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 2 / 115

441 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 115

Obsah

I.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRACOVISKU5

1.Kontaktné údaje 5

2.Počet a štruktúra  zamestnancov6

II.VEDECKÁ ČINNOSŤ7

1.Domáce projekty  (Tab.)7

2.Najvýznamnejšie výsledky8

3.Vedecký výstup: publikácie a prednášky(Tab.)           14

           4.         Vedecké recenzie, oponentúry           15

           5.Citácie  (Tab.)           15

6.         Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných

           konferenciach 16

III.VEDECKÁ VÝCHOVA A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ17

Prehľad údajov o doktorandskom štúdiu17

Prehľad údajov o pedagogickej činnosti18

Spoločné pracoviská s VŠ  19

Iné dôležité informácie k ved. výchove 20

IV.MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ SPOLUPRÁCA22

1.   Medzinárodné projekty  (Tab.)22

2.   Najvýznamnejšie prínosy MVTS 23

3.

Členstvo a funkcie v medzinárodných spoločnostiach23       

Document info
Document views441
Page views441
Page last viewedTue Jan 24 20:33:13 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments