X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 20 / 115

362 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 115

a) dôkaz o pozitívnom vplyve provinolu na kardiovaskulárne zmeny vyvolané tetrachlórmetánom,

b) dôkaz o preventívnom účinku spironolaktónu a melatonínu na vývoj L-NAME-indukovanej hypertenzie a dokumentácia remodelácie štruktúry ciev a srdca a ich úprava prostredníctvom inhibície ACE u hypertriglyceridemických potkanov,

c) popísali sa behaviourálne zmeny a elektrofyziologické koreláty súvisiace s mentálnou rotáciou v závislosti na konzumácii fytosteroidov.

Výsledky spoluprác boli publikované v doluuvedených CC časopisoch a zborníkoch.

BabÁl, P. - KristovÁ, V. - CernÁ, A. - Janega, P. - PechÁŇovÁ, O. - Danihel, L. - Andriantsitohaina, R.: Red wine polyphenols prevent endothelial damage induced by CCl(4) administration. In Physiological Research 2005 Aug 5; [Epub ahead of print]

Šimko, F. - Luptak, I. - MatuskovÁ, J. - KrajciroviČovÁ, K. - SumbalovÁ, Z. - KucharskÁ, J. - GvozdjakovÁ, A. - Šimko, J. - BabÁl, P. - PechÁŇovÁ, O. - BernatovÁ, I.: L-arginine fails to protect against myocardial remodelling in L-NAME-induced hypertension. In Eur J Clin Invest. 2005 Jun;35(6):362-8.

Šimko, F. - PELOUCH, V. - TÖRÖK, J. - Luptak, I. - MatuskovÁ, J. - PechÁŇovÁ, - BABÁL, P.:  Protein remodeling of the heart ventricles in hereditary hypertriglyceridemic rat: effect of ace-inhibition. In J Biomed Sci. 2005;12(1):103-11.

Riečanský, I. - Ostatníková, D. - Pilšáková, Ľ.- Bolvanská, Ľ.- Jagla, F.:

The effect of soyabean consumption on mental functions: behaviour and brain activity. In: International C.I.A.N.S. Conference 2005, Book of Abstracts, Edited by F. Jagla    and I. Riečanský, Published by Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, May 2005, Bratislava, ISBN 80-969339-2-2, p.70

Pilšáková, Ľ.- Riečanský, I.- Ostatníková, D.- Bolvanská, Ľ.- Jagla, F.:

Effect of soya phytoestrogens on mental functions. In: Nitric Oxide: Basic Regulations and Pharmacological Intervantions. Programme and Abstracts, Published by Instittute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, 2005, Bratislava, ISBN, p.53

Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti (najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)

Po prijatí nového zákona o doktorandskom štúdiu sa pozícia ústavov SAV ako školiacich pracovísk výrazne skomplikovala. Po nástupe doktorandov (štúdijný odbor normálna a patologická fyziológia) na ÚNPF SAV v tomto roku, nastali problémy so zladením akreditovaného študijného programu na ÚNPF s programom na LF UK. Výrazne pribudla administratíva a rôzne dohody a programy sa niekoľkonásobne posielajú medzi LF

Document info
Document views362
Page views362
Page last viewedWed Jan 18 16:04:32 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments