X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 22 / 115

356 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 115

Medzinárodné projekty

DRUH PROJEKTU

Počet projektov

Pridelené financie na

rok 2005

(prepočítané na Sk)

A

organizácia je nositeľom projektu *

B

organizácia sa podieľa na riešení projektu

A

B

1. Projekty 5. rámcového programu EÚ (iba projekty riešené v roku 2005, neuvádzať projekty, ktoré sú už ukončené)

2. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvádzať projekty, ktoré sú už vyradené)

3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné.

COST Action 844

Programmed Cell Death

50.000.-

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné).

5. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov

6. Bilaterálne projekty

11

-

-

* Koordinátor alebo analogicky ako pri tabuľke II. 1.

Document info
Document views356
Page views356
Page last viewedWed Jan 18 10:45:32 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments