X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 23 / 115

366 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 115

Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov

Najväčším prínosom uvedených medzinárodných projektov a spoluprác je finančný podiel zahraničných partnerov, ktorý veľakrát kompletne financujú nielen spoločné experimenty, ale aj účasť na príslušných sympóziach a kongresoch. Nezanedbatelná je vysoká úroveň laboratórneho vybavenia zahraničných partnerov, ktorá posúva jednotlivé experimenty na metodicky vyššiu úroveň. V uplynulom roku sme tiež získali ako výpožičku základný prístroj (EEG) v hodnote cca 1 milióna Sk.

Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

Collegium Internationale Activitatis  Nervosae Superioris  (C.I.A.N.S.) :

Prezident MUDr.  F. Jagla,  CSc. do 1.7.2005

Viceprezident                                                              od 2.7.2005

zakladajúci člendoc. MUDr. I. Ruttkay-Nedecký,  DrSc.

člen Exekutív. výboruprof. MUDr. V. Zikmund,  DrSc.

členka                                     MUDr.  M. Jergelová, CSc.

International Society for Heart Research :

členka-Mgr.  I. Bernátová ,  CSc.

RNDr. O. Pecháňová ,  CSc.

American Physiological Society :

členka – MUDr.  M. Gerová,  DrSc.

American Heart Association :

členka – MUDr.  M. Gerová,  DrSc.

     International Society for Hypertension :

členka -RNDr. O. Pecháňová , CSc.

     Česká  spoločnosť pre hypertenziu

členkaRNDr. O. Pecháňová , CSc.

      Interamerican Society for Hypertension

členovia          RNDr. O. Pecháňová, CSc.

Mgr. I. Bernátová, CSc.

MUDr. M. Gerová, DrSc.

Doc. MUDr. J. Török, CSc.

RNDr. F. Kristek, CSc.

Document info
Document views366
Page views366
Page last viewedWed Jan 18 20:58:14 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments