X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 25 / 115

427 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 115

RNDr.  F. Kristek,  CSc.

Editorial board - International  Journal of Cardiovascular Medicine

and Science.

The  oficial  Journal  of the  International  Society of  Cardiovascular

Medicine  and  Science.  Medical  and  Engineering.  Publishers. Inc,

Washington, D.C.

Prof. MUDr. V. Zikmund,  DrSc.  

MUDr. F.Jagla, CSc

členovia  edičnej rady medzinárodného časopisu  Homeostasis  in  Health

and Disease,   ktorý  je oficiálnym orgánom C.I.A.N.S.

Doc.MUDr. I. Ruttkay-Nedecký,  DrSc.

člen  širšej   redakčnej   rady    (editorial   consultants)  

          Journal of Electrocardiology

MUDr.  E. Kellerová,  DrSc.

členka   edičnej  rady  časopisuNeuroendocrinology  Letters

  členka   edičnej  rady  časopisu Scripta  Medica  

Prof.MUDr. V.Zikmund, DrSc.

        člen   edičnej  rady  časopisuNeuroendocrinology  Letters

Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia (s aspoň

     30 % zahraničných účastníkov)

1. Fourth International symposium „Nitric Oxide: Basic Regulations and Pharmacological Interventions“, 21. – 24. September 2005, Tučepi, Chorvátsko.

Hlavný organizátor: RNDr. Oľga Pecháňová, CSc.

Spoluorganizátori: Mgr. I. Bernátová CSc, RNDr. F. Kristek, CSc., MUDr. J. Török, CSc.,  MUDr. J. Zicha, DrSc a RNDr. J. Kuneš, DrSc.  

                                Tel.: 02 52926271, e-mail: olga.pechanova@savba.sk

Témy sympózia:

Document info
Document views427
Page views427
Page last viewedTue Jan 24 01:10:19 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments