X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 26 / 115

397 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 115

1) NO and ischemia/reperfusion injury

2) NO and metabolic alterations

3) NO and reactive oxygen species

4) NO and treatment of experimental hypertension

5) NO and social stress

 6) NO and regulation of vascular  and   muscle tonus

7) NO and structural alterations

8) NO and human studies

Na sympóziu odznelo spolu 30 prednášok a dve prehľadové lekcie. Na organizovaní sympózia sa finančne podielali občianske združenia NO klub, Bratislava a Blood Pressure, Praha. Organizátori sa dohodli na pokračovaní podujatia tradične o dva roky.

2.  COST 844 Symposium  (Co-ordination in the field of Scientific and Technical Research) "The role of nitric oxide in cardiovascular system", 8.-10. Apríl  2005, Bratislava

Hlavný organizátor: RNDr. František Kristek, CSc.

                                Tel.: 02 52926271, e-mail: frantisek.kristek@savba.sk

Spoluorganizátori: RNDr. A Preťová, DrSc., RNDr. Oľga Pecháňová, CSc.

Témy konferencie:

1) Nitric Oxide and Basic Regulation

2) Morphological Consequences in Cardiovascular System Evoked by Nitric Oxide

    Dysbalance.

3) Role of nitric oxide in Apoptosis  

4) Interactions between nitric oxide and reactive oxidant species (ROS).

5) Nitric oxide production affected by natural polyphenols

Na podujatí sa zúčastnilo 42 prednášateľov z 9 európských krajín. Podujatie bolo finančne zabezpečené zo zahraničných zdrojov (cca 2 000 000.- Sk podľa vyjadrenia orgánu riadiaceho COST).

3. International C.I.A.N.S. Conference 2005, June 29th -July 2nd, Bratislava

Document info
Document views397
Page views397
Page last viewedSat Jan 21 02:30:58 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments