X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 27 / 115

425 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 115

Hlavný organizátor:      MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Spoluorganizátori:         Mgr. Ľ. Bolvanská, MUDr. M. Jergelová, CSc.,  MUDr. Ľ. Pilšáková,

MUDr. I. Riečanský PhD.

   tel.: 00421 2 5292 6618, e-mail: fedor.jagla@savba.sk

Medzinárodnej konferencie Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (C.I.A.N.S.) sa aktívne zúčastnilo 88 vedeckých pracovníkov z 10 štátov, ktorí prezentovali svoje príspevky v nasledujúcich sekciach:

1) Neurophysiology I and II (Basic mechanisms; Higher regulations)

2) Psychophysiology I and II  (EEG and higher brain functions; Evoked potentials)

3) Neuroendocrinology and psychopharmacology

4) Neuropsychology

5) Positive psychology and well-being

6) Psychosomatic relations  

7) Information processing in schizophrenia

V priebehu konferencie zasadal Exekutívny výbor C.I.A.N.S., ktorý o.i. rozhodol, že medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. v roku 2008, v roku 40 výročia prvého svetového kongresu C.I.A.N.S. v Miláne (1968), sa bude konať na Slovensku, v Smoleniciach.

Súčasťou Konferencie bol aj workshop Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku - Behaviour Modelling, ktorý prezentoval možnosti využitia výsledkov vedeckého bádania pri programovaní zmien životného štýlu v prospech podpory a rozvoja zdravia.

Prezentované príspevky, ktoré prejdú riadnou oponentúrou, budú publikované v medzinárodnom časopise C.I.A.N.S. - Homeostasis in health and disease.

ÚNPF SAV pripravil spoločenský program pre účastníkov Konferencie spoločne so zástupcami európskych štátov, ktorí sa zúčastnili paralelne prebiehajúceho "business meetingu" Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku (business meeting tiež zabezpečil organizačne ústav).

Konferencia mala širokú propagáciu najmä v odborných talianskych a ruských internetových informačných stránkach. Po viacerých rokoch neúčasti prezentovali na konferencii príspevky vedeckí pracovníci z popredných výskumných inštitúcií Ruska a Maďarska.

Finančne bola konferencia zebezpečená z účastníckych poplatkov, príspevku z aktív Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS a zo sponzorských darov.

Document info
Document views425
Page views425
Page last viewedMon Jan 23 23:14:00 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments