X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 28 / 115

350 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 115

Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2006

4. Medzinárodné sympózium o postúre človeka: 4th International Posture Symposium, Smolenice, 25. - 28. júna 2006.

Hlavný organizátor: F.Hlavačka, tel. 52926275, e-mail : frantisek.hlavacka@savba.sk

2. Minisympózium: Vazodilatačné a antioxidačné mechanizmy v kardiovaskulárnom systéme Vasodilatory and antioxidant mechanisms in the cardiovascular system, September 2006, Bratislava

Hlavný organizátor: O. Pecháňová, tel.: 02 52926271, e-mail: olga.pechanova@savba.sk

International Symposium:  Integrative physiology:  Experimental and  clinical

bude jedným zo sympózií International C.I.A.N.S. Conference 2006: Neuro - Psycho - Physiological and Social Research and Interventions from an Interdisciplinarity Point of View,  June 17-18th, 2006, Milano, Italy.

Sympozium pripravujú spoločne ÚNPF SAV a Inštitút fyziológie I.P.Pavlova RAV v St.Petersburgu.

Hlavný spoluorganizátor za slovenskú stranu : F. Jagla, tel: 02/5292 6618, e-mail: fedor.jagla@savba.sk

Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.

I. Bernátová, F. Kristek, J. Török – spoluorganizátori medzinárodného sympózia „Nitric   Oxide Basic Regulations and Pharmacological Interventions,“ 21 – 24 September 2005, Tučepi, Chorvátsko

O. Pecháňová - spoluorganizátor sympózia v rámci COST 844 (Co-ordination in the field of Scientific and   Technical Research) "The role of nitric oxide in cardiovascular system", 8.-10. Apríl  2005, Bratislava

E. Kellerová -  predsedanie sekcii:

- Neurophysiology-Higher regulations, International CIANS conference 2005,            Bratislava, June 29th – July 2nd , 2005

Document info
Document views350
Page views350
Page last viewedWed Jan 18 02:00:38 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments