X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 29 / 115

401 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 115

- posterových prezentácií XX. Konferencie Artériovej Hypertenzie (11.-13.5.2005)  

V. Szathmáry - predsedajúci sekcie „Measurement in Biomedicine I“, na medzinárodnej konferencii MEASUREMENT 2005, Kongresové centrum SAV, Smolenice 16. – 19. 05. 2005.

F. Jagla, Ľ. Bolvanská, M. Jergelová, Ľ. Pilšáková, I. Riečanský - organizátori            medzinárodnej konferencie: International C.I.A.N.S. Conference 2005, Bratislava, June 28th - July 2nd, 2005

Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Príspevok autorov Pecháňová O., Paulis L., Kojšová S, Šimko F.: "The Preventive and Therapeutic Effect  of Melatonin Treatment on the Spontaneous Hypertension" bol vyhodnotený ako najlepší poster v Endotelovej sekcii, International Society for Heart Research, 26.- 30. Jún 2005, Tromso, Nórsko.

MUDr. F. Jagla, CSc. je od r. 2005 visiting professor Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva so sídlom v Miláne.

Dr. Jagla bol pozvaný ako hlavný prednášateľ (Lectio Magistralis), na seminár: L´Uomo Bio-Psico-Sociale: come conoscerlo, come aiutarlo (The Man Bio-Psycho-Social: how to know him, how to help him).

Seminár sa konal v Grand Hotel delle Palme v Palerme v dňoch 3. a 4. decembra 2005. Okrem pracovníkov viacerých talianských medicínsko-klinických a psychologických pracovísk sa na seminári zúčastilo niekoľko desiatok talianských PhD študentov z oblasti Neurovied, pre ktorých bol seminár súčasťou ich odbornej prípravy.  

    RNDr. O. Pecháňová, CSc. bola na základe publikácií a ohlasov vyzvaná časopisom Journal Salud Ciencia (ISSN: 1067-8982), aby participovala ako expert columnist v sekcii: pozvaní experti.

Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

V. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

Document info
Document views401
Page views401
Page last viewedSat Jan 21 16:44:46 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments