X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 3 / 115

369 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 115

4     Zastúpenie   v edičných radách časopisov v zahraničí 24

5.    Medzinárodné vedecké podujatia organizované v r. 200525

6.    Medzinárodné vedecké podujatia pripravované na  r. 200628

7.    Počet pracovníkov v programových a organizačných 28

      výboroch medzinárodných konferencií

8.     Medzinárodné ocenenia 29

        Prehľad údajov o MVS je v Prílohe č. 5.         

V.SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI, INÝMI   DOMÁCIMI        30  VÝSKUMNÝMI  INŠTITÚCIAMI  A HOSPODÁRSKOU SFÉROU

Prehľad  spolupracujúcich  VŠ  (fakúlt) a výsledkov spolupráce30

VI.AKTIVITY  PRE  NR SR,  VLÁDU  SR,  ÚSTREDNÉ ORGÁNY      34

ŠTÁTNEJ  SPRÁVY  A  INÉ ORGANIZÁCIE

VII.     VEDECKO-ORGANIZAČNÉ A POPULARIZAČNÉ                       35

AKTIVITY,  CENY  A  VYZNAMENANIA

Vedecko-popularizačná činnosť35

Usporiadanie domácich vedeckých podujatí36

Členstvo v org. výboroch domácich vedeckých podujatí37

Domáce vyznamenania a ceny 37

Činnosť v  domácich vedeckých spoločnostiach38

VIII.ČINNOSŤ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉHO 39

PRACOVISKA

IX.AKTIVITY V  ORGÁNOCH  SAV 39

Document info
Document views369
Page views369
Page last viewedThu Jan 19 00:33:57 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments