X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 31 / 115

383 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 115

Riešitelia:       MUDr. L. Vavrušová

MUDr. I.Riečanský,PhD.

Bc. E.Bosíková

MUDr. F. Jagla, CSc

Mgr. Ľ. Bolvanská

MUDr. Ľ. Pilšáková

Registroval sa priebeh optokinetického nystagmu u skupiny schizofrenikov. Nezistili sa významné zmeny v uhlovej rýchlosti pomalej zložky optokinetického nystagmu v porovnaní so zdravými jednotlivcami. Zaregistrovali sa zmeny jednotlivých parametrov, akými sú rýchlosť, frekvencia a amplitúda optokinetického nystagmu. Pripravuje sa prezentácia na medzinárodnej konferencii a publikácia.

Partnerské pracovisko: Ústav patofyziológie LF UK Bratislava

Téma :Antioxidačný účinok niektorých antihypertenzív na metabolické a funkčné zmeny kardiovaskulárneho systému u rôznych modelov kardiovaskulárneho preťaženia.

Riešitelia :Prof. MUDr. F. Šimko, CSc.

RNDr. O. Pecháňová, CSc.

Mgr. L. Paulis

RNDr. S. Kojšová

Mgr. L. Jendeková

Bc. M. Sládková

R. Janíková

Doba riešenia: 1.1.2005-1.1. 2010

Sledovali sme antioxidačný účinok melatonínu, spironolaktonu, simvastatínu a arginínu u potkanov kmeňa Wistar, SHR a hypertriglyceridemických potkanov za kontrolných podmienok a  počas chronickej inhibície NO-syntázy.

Partnerské pracovisko: Ústav patológie LF UK Bratislava

Document info
Document views383
Page views383
Page last viewedFri Jan 20 05:50:35 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments