X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 32 / 115

364 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 115

Téma: Morfologické zmeny kardiovaskulárneho systému u experimentálnej hypertenzie a ich farmakologické ovplyvnenie

Riešitelia :Prof. MUDr. P. Babál, CSc.

RNDr. O. Pecháňová, CSc.

Mgr. I. Bernátová, CSc.

MUDr. P. Janega

RNDr. S. Kojšová

Mgr. L. Jendeková

Mgr. Z. Csizmádiová

Mgr. A. Púzserová

Doba riešenia : 1.1.2005-1.1. 2010

Sledovali sme morfologické a apoptotické zmeny v myokarde a aorte u potkanov s hypertenziou navodenou geneticky, farmakologicky a sociálnym stresom. Zároveň sme určovali stupeň ovplyvnenia týchto zmien prírodnými polyfenolmi, melatonínom, spironolaktonom, simvastatínom a arginínom.

Partnerské pracovisko: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Katedra       

Téma:                                     Interakcia stresu a genetických faktorov v etiologii vysokého

Riešitelia:  Mgr. Iveta Bernátová, CSc.

Mgr. Zuzana Csizmádiová

Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Mgr. Marcel Jusko

Doba riešenia: 1.1.2004-31.12.2006

Sledovali sme vplyv stresu na funkciu srdca u potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii.  Analýza porúch rytmu ukázala zvýšený výskyt porúch srdcového rytmu u hranične hypertenzných potkanov BHR (2x) a  u SHR (15x) v porovnaní s Wistar, pričom v obraze dominoval výskyt bigeminií a komorových extrasystol, ojedinele sa objavovali trigemínie a salvy. Stres viedol k zvýšenej incidencii uvedených porúch rytmu u Wistar a BHR a paradoxne k poklesu u SHR.

Document info
Document views364
Page views364
Page last viewedWed Jan 18 18:57:21 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments