X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 34 / 115

372 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 115

ÚNPF SAV sa stal, na základe vyzvania a po konzultáciach s Európskym informačným centrom Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku v Essene, Národným Kontaktným Miestom (National Contact Office - NCO) Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku (European Network for Workplace Health Promotion - EN WHP) - odborného orgánu EÚ, ktorý je organizačne riadený jednou z administratívnych jednotiek DG SANCO - Directoriat General - pre zdravie a ochranu konzumentov,  sídliaci v Luxemburgu.

ÚNPF SAV zastupuje Slovenskú republiku v rámci EN WHP a pre rok 2006 sa stal slovenským nositeľom a národným koordinárom medzinárodného programu EN WHP - MoveEurope - A Campaign for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe, zameraného z hľadiska ÚNPF SAV o.i. aj na problematiku mentálneho zdravia vo vzťahu k zdraviu podporujúcemu životnému štýlu. ÚNPF SAV prispeje k tomu európskemu projektu najmä vedeckou garanciou niektorých jeho súčastí (regulačné mechanizmy kardiovaskulárnych, nervových a psychických funkcií).

Súčasne sa ÚNPF SAV zúčastňuje na prípravách projektu EÚ: Health in the World of Work - Prolonging Staying at Work, ktorý sa formuluje pod gesciou fínskeho Ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva, ako krajiny, ktorá prevezme predsedníctvo EÚ od druhej poloviny roku 2006. Riaditeľ ústavu sa zúčastnil 17. a 18. 11. 2005 workshopu, ktorý pre zástupcov krajín EÚ usporiadalo uvedené fínske ministerstvo v Prahe a ktoré uviedla štátna sektretárka fínskeho ministerstva  Leila Kostiainen. Riaditeľ ústavu dohodol  s prof. Mattim Illikoskim, pracovníkom Oddelenia fyziológie Fínskeho Inštitútu pre choroby z povolania účasť fínskych kolegov na sympóziu Integrative Physiology: Experimental and Clinical (Milano, jun 2006), ktoré organizačne pripravujú spolupracujúce ústavy: ÚNPF SAV a Inštitút fyziológie I.P.Pavlova RAV v St.Petersburgu ako súčasť International C.I.A.N.S. Conference 2006, satelitnej konferencie 28. svetového kongresu Commision Internationale de la Santé au Travail .

ÚNPF SAV sa na práci EN WHP  zúčastňuje od roku 2002 (Praha 2002, Sibiu 2003, Budapešť 2004, Bratislava 2005, Praha 2005) ako konzultant a vedecký garant niektorých z pripravovaných európskych projektov zameraných na bližšiu charakteristiku a možnú modifikáciu správania.

V dňoch 1. a 2. júla 2005 ÚNPF SAV organizačne pripravil zasadnutie EN WHP v Bratislave (business meeting), ako aj workshop EN WHP Behavioural Modelling, ktorý bol súčasťou  International C.I.A.N.S. Conference 2005  ako spoločné podujatie  EN WHP, ÚNPF SAV a Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris.

Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.0

Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy0

Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO0

VII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania

Vedecko-popularizačná činnosť

Document info
Document views372
Page views372
Page last viewedThu Jan 19 02:30:03 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments