X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 35 / 115

390 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 115

MUDr. E.Kellerová, DrSc.     3  relácie Rádia Rock FM - rozhovory s red.Mečiarom –

odpovede na dotazy poslucháčov  o rôznych funkciách               ľudského tela  -  máj 2005

25.5.2005 – Staromestský salón – stretnutie s osobnosťami

kultúrneho a spoločenského života

Člen panelovej diskusie na tému „Ľudské srdce“

RNDr.V.Szathmáry, CSc:      Zviditeľnenie neviditeľných informácií o srdci. Posl. 2. roč. Dizajnu, Fakulta architektúry, STU, Bratislava, 25.november 2005

RNDr. V. Regecová:              Povrchové potenciálove mapy srdca. Posl. 2. roč. Dizajnu, Fakulta architektúry,  STU, Bratislava, 6.december 2005

MUDr. F. Jagla, CSc.             Životné jubileum významného slovenského psychiatra a fyziológa prof. MUDr. Vladislava Zikmunda, DrSc.

Psychiatria, 12, 1, 2005, 57-58

The International C.I.A.N.S. Conference 2005, Homeostasis,43, 4, 2005, p.216

         Vo štvrtok 10.11.2005 usporiadal  ÚNPF SAV  Deň otvorených dverí. Okrem záujemcov z verejnosti bol špecialne orientovaný pre žiakov zo Školy pre mimoriadne nadané deti  (Teplická ul., Bratislava). Podujatia sa zúčastnilo 40 žiakov, ktorým sme najskôr premietli film o práci v jednotlivých laboratóriach ústavu. Potom sa žiaci zúčastnili kvízu zameraného na niektoré základné poznatky z fyziológie človeka a podľa záujmu navštívili jednotlivé laboratória. V živej diskusii sa zaujímali o problematiku, ktorá sa na ústave rieši. So školou máme istý druh spolupráce. V dňoch 11. a 12. 11. 2005 škola usporiadala medzinárodnú konferenciu zameranú na Špecifiká vývinu a realizáciu potenciálu nadaných detí, na ktorej sme mali jednu z úvodných prednášok. V roku 2006 sa budú v rámci spolupráce  vykonávať na ústave elektrofyziologické vyšetrenia bioelektrickej aktivity mozgu u vybraných detí, zamerané na štúdium mechanizmov inteligencie.

Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl)

Document info
Document views390
Page views390
Page last viewedFri Jan 20 15:07:47 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments