X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 37 / 115

409 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 115

Oponentúry sa zúčastnili aj niektorí zahraniční kolegovia, prispievajúci k riešeniu projektov (ČR a Rusko). Seminár bol zároveň určený všetkým doktorandom ústavu (v dennej i externej forme) ako vzdelávanie v aktuálnej problematike z oblasti  normálnej a patologickej kardiovaskulárnej fyziológie.

ÚNPF SAV spoluporiadal dve spoločné Vedecko-pracovné schôdze so Spoločnosťou pre vyššie funkcie mozgu SLS, ktoré sa konali:

1.  dňa 11.3.2005 v Ladzianského posluchárni LFUK

2.  dňa 20.1.02005 v posluchárni lekárskych ústavov SAV, ÚEO SAV, Kramáre.

Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí

O. Pecháňová   -  členka komisie pre hodnotenie prednášok mladých vedeckých pracovníkov  a predsedanie sekcii Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia,         Drobnicov memoriál, 15.-17.jún 2005, Makov

-  predsedanie sekcii v rámci 81. Fyziologických dní, 2.- 4. február 2005, Košice

J. Török       - predsedanie sekcii v rámci 81. Fyziologických dní, 2.-4. február 2005,            Košice

M. Jergelová, V. Zikmund, O. Pecháňová, V. Szathmáry - spoluorganizátori vedecko- pracovnej schôdze Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS a ÚNPF SAV, Bratislava, 20.10.2005.

Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám

F. Jagla- Čestná plaketa SAV J.Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách udelená pri

                       príležitosti životného jubilea

M. Cebová, F.Kristek, J.Kuneš, Z. Dobešová: Morfologická štúdia vývojových zmien koronárnej artérie u SHR a HTG potkanov. Ocenený poster  - získal 2. miesto na 10. Kongrese Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti. máj 2005, Bratislava

Document info
Document views409
Page views409
Page last viewedSun Jan 22 16:50:55 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments