X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 41 / 115

405 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 115

ÚNPF nemá nadáciu ani fond pri pracovisku.

XII. Iné významné činnosti pracoviska

NO klub:

Cieľom NO klubu je nadväzovať a rozvíjať spoluprácu medzi pracovníkmi zaoberajúcicmi sa výskumom účinkov oxidu dusnatého na živý organizmus. V roku 2005  členovia NO klubu z ÚNPF SAV zorganizovali medzinárodné sympózium  NITRIC OXIDE: Basic regulations and pharmacological interventions, September 21-24, 2005, Tučepi, Croatia. Okrem prednášok domácich pracovníkov zorganizovali aj prehľadové prednášky zahraničných vedeckých pracovníkov (RNDr.J.Kuneš,DrSc. a MUDr.J.Zicha,DrSc. - ČR).

XIII. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v r. 2005 (mimo SAV)

prof. MUDr. V.Zikmund, DrSc.  

Niederlandova cena SLS  - najvyššie ocenenie SLS za celoživotné dielo a  vedecko-organizačnú prácu v komisiách Predsedníctva SLS a vo výboroch odborných spoločností SLS.

MUDr. I. Riečanský, PhD.

Guothova cena SLS pre mladých vedeckých pracovníkov za experimentálnu prácu a úspešnú dizertáciu v odbore Neurovedy na International Graduate School of Neuroscience,  Ruhr University Bochum, NSR.

MUDr. F.Jagla, CSc.          

Zlatá medaila SLS za vedecko-organizačnú prácu v odborných spoločnostiach SKS a v medzinárodných odborných spoločnostiach.

MUDr. M.Gerová, DrSc.                   Čestné členstvo

Doc. MUDr. J. Török, CSc.               Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

MUDr. E. Kellerová, DrSc.  

Document info
Document views405
Page views405
Page last viewedSun Jan 22 06:48:05 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments