X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 42 / 115

430 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 115

Za ocenenie práce mladého vedeckého pracovníka možno považovať skutočnosť, že MUDr. I. Riečanský, PhD. bol vybraný ako jediný slovenský účastník na prestížny edukačný kurz Maudsley Forum na Institute of Psychiatry, King´s College, London. Tento sa konal v dňoch 12.-16.9.2005 a bol plne hradený pozývateľmi. Zúčastnilo sa na ňom 52 ľudí z celej Európy, ktorí prešli prísnym výberovým konaním a mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími metódami vo výskume mozgu a ľudskej psychiky.

XIV. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií

V roku 2005 nik nepožiadal ÚNPF SAV o poskytnutie informácií v zmysle zákona.

XV. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV

ÚNPF SAV ma vlastné centrálne kúrenie s kotlom a rozvodom na paru. Ide o dnes už  zastaraný typ centrálneho kúrenia a je treba pomýšlať na jeho rekonštrukciu na centrálne kúrenie s ohrievanou vodou. To bude finančne veľmi náročná investícia, ku ktorej ale jedného dňa dôjde. Bude potrebné vypracovať projekt, čo už bude stáť isté prostriedky a samotná rekonštrukcia bude vyžadovať viacmilionovú investíciu.

Je všeobecne známa situácia so zverincami pre zvieratá využívané v biologicko-lekárskych výskumoch. Dnešné predpisy, i keď sú mnohokrát nie celkom logické a adekvátne, však musíme dodržiavať. Zverinec ÚNPF SAV (pre malé laboratórne zvieratá - potkany)  je zatiaľ akreditovaný aj ako chovný. Je však treba zabezpečiť jeho dobudovanie tak, aby zodpovedal všetkým požiadavkám v zmysle zákonných ustanovení. Táto investícia je podľa predbežného odhadu  t.č. na úrovni cca 200 tisíc korún.

Najväčšie každodenné problémy pracoviska už tradične vyplývajú z neutešenej finančnej situácie. Táto by sa dala aspoň čiastočne zmierniť včasným uvoľňovaním grantových prostriedkov. Napr. jedným z najdôležitejších podujatí pre pracovníkov ústavu sú Fyziologické dni, ktoré sa organizujú každoročne ako spoločné česko-slovenské podujatie vždy koncom januára, resp. začiatkom februára. V tomto období nie sú uvoľnené grantové prostriedky, čo výrazne komplikuje účasť našich pracovníkov.

Document info
Document views430
Page views430
Page last viewedTue Jan 24 08:13:58 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments