X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 5 / 115

354 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 115

I.    ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

1.      Kontaktné údaje

Názov :Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Riaditeľ:MUDr.  Fedor  Jagla,  CSc.

tel.  52 92 66 18 fax:  52 96 85 16

e-mail : fedor. jagla@savba.sk

Zástupca riaditeľa:RNDr.  Vavrinec  Szathmáry,  CSc.

tel.   52 92 66 47fax:  52 96 85 16

e-mail:  vavrinec.szathmary@savba.sk

Vedecký tajomník:RNDr. Oľga Pecháňová, CSc.

tel.   52 92  62 71, kl.234fax:  52 96 85 16

e-mail :  olga.pechanova@savba.sk

Predseda ved. rady :  Ing. František Hlavačka, CSc.

tel.   52 92 62 75      fax:  52 96 85 16

e-mail :  frantisek.hlavacka@savba.sk

Adresa sídla:Sienkiewiczova 1,    813 71   Bratislava

tel.   52 92 62 71 fax:  52  96 85 16

e-mail : unpfsekr@savba.sk

Typ organizácie :   rozpočtová od r. 1953

2.Počet a štruktúra zamestnancov

Document info
Document views354
Page views354
Page last viewedWed Jan 18 04:28:15 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments