X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 55 / 115

415 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 115

Názov projektu: Vplyv antioxidačnej liečby na funkciu ciev a srdca v experimentálnej hypertenzii: úloha endotelu.

(The effect of antioxidant treatment on cardiovascular system in experimental hypertension: the role of endothelium)

Zodp. riešiteľ: RNDr. O. Pecháňová, CSc.

Doba riešenia: 09/2002 –10/2005

Registračné číslo: APVT No. 51- 017902, Hanulova 5, Bratislava

Spoluriešitelské Ústav patofyziológie LF UK, Bratislava

organizácie : Ústav patológie LF UK, Bratislava

Finančné

prostriedky: 96 000 Sk

Výsledky projektu môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

antioxidačné látky sú účinnejšie v prevencii než pri liečbe experimentálnej hypertenzie

antioxidačné látky so schopnosťou zvýšiť aktivitu NO syntázy majú pozitívny vplyv na štruktúru cievnej steny a srdca, pričom zabraňujú zhrubnutiu cievnej steny, zúženiu priesvitu a tvorbe fibróz v dôsledku hypertenzie

niektoré liečivá s primárnym antihypertenzívnym účinkom (napr. kaptopril, spironolakton, simvastatin) vykazujú významnú antioxidačnú aktivitu, ktorá môže prispievať k ich benefičným vlastnostiam

účinok antioxidantov je dôležitý nielen v rámci kardiovaskulárneho systému, ale dôležitú úlohu tu zohráva aj centrálny nervový systém

Publikácie CC:

Babál, P. - Kristová, V. - Cerná, A. - Janega, P. - Pecháňová, O. - Danihel, L. - Andriantsitohaina R.: Red wine polyphenols prevent endothelial damage induced by CCl(4) administration. In Physiol Res. 2005 Aug 5; [Epub ahead of print]

Rauchová, H. - Pecháňová, O. - Kuneš, J. - Vokurková, M. - Dobešová, Z. - Zicha J.: Chronic N-acetylcysteine administration prevents development of hypertension in N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester-treated rats: the role of reactive oxygen species. In Hypertension Research 2005;28(5):475-82.

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu: Úloha bioflavonoidov  v prevencii  hypertenzie indukovanej sociálnym stresom

(Role of  bioflavonoids  in prevention of social stress-induced hypertension)

Zodp. riešiteľ: Mgr. Iveta Bernátová, CSc.

Doba riešenia: 01/2005 – 12/2007

Document info
Document views415
Page views415
Page last viewedMon Jan 23 03:28:04 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments