X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 57 / 115

396 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 115

Evidenčné číslo: 01/0540/25 VEGA

Spoluriešiteľ  :RNDr. O.Pecháňová, CSc.

Pridelené

financie na r. 2005 :28 000 Sk pre ÚNPF SAV

U  potkanov kmeňa Wistar sme vyvinuli experimentálnu stenózu a cirhózu pečene podávaním tetrachlórmetánu s  cieľom sledovať účinok polyfenolických látok s  anioxidačnými vlastnosťami nielen na pečeň, ale aj na kardiovaskulárny systém. Zistili sme, že dlhodobé podávanie polyfenolických látok má nielen prevenčný, ale čiastočne aj regresný účinok na vývoj experimentálnej stenózy a cirhózy. Polyfenolické látky navyše preukázali preventívny účinok na poškodenie srdca a ciev vyvolané tetrachlórmetánom.

Publikácie:

Šimko, F. - Luptak, I. - MatuskovÁ, J. - KrajciroviČovÁ, K. - SumbalovÁ, Z. - KucharskÁ, J. - GvozdjakovÁ, A. - Šimko, J. - BabÁl, P. - PechÁŇovÁ, O. - BernatovÁ, I. L-arginine fails to protect against myocardial remodelling in L-NAME-induced hypertension. In European Journal of Clinical Investigation. Vol. 5, no.6 (2005), p. 362-368. 2,530 - IF2005

Abstrakty v prílohe č.3

Názov projektu: Ischemicko-reperfúzne poškodenie v experimentálnom diabete typu 2 a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia.

(Ischaemia and reperfusion in experimental diabetes type 2 and possibilities of pharmacological management)

Vedúca projektu: RNDr. Ružena Sotníková, CSc.

Spoluriešiteľ: Mgr. Iveta Bernátová, CSc.

Doba riešenia:: 01/2005 – 12/2007

Evidenčné číslo

projektu: 2/5009/25 VEGA

Pridelené financie:     150 000 Sk (pre ÚEF SAV), VEGA

Cieľom projektu je vyvinúť experimentálny model mierneho diabetu opakovným podávaním nízkej dávky streptozotocínu (STZ) u normotenzných potkanov. Zistili sme, že opakované intravenózne podávanie STZ vedie k signifikantnému zvýšeniu postprandiálnej plazmatickej hladiny glukózy  a  súčasne aj ku zvýšeniu krvného tlaku. Intraperitoneálne podávanie STZ viedlo iba k nesignifikantnému vzostupu  glukózy a krvného tlaku. Pre ďaľšie experimentálne štúdie je teda výhodnejšie intravenózne podávanie STZ.

Abstrakty

Document info
Document views396
Page views396
Page last viewedFri Jan 20 23:12:07 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments