X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 59 / 115

351 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 115

Spoločná publikácia:  

HLAVAČKA, F. - HORAK, FB. Modeling of human balance control with somatosensory deficit in lower leg. In 5th International Conference on Measurement, 15-19 May 2005, Smolenice, Slovakia, p.287-290, ISBN 80-967402-8-8

HLAVAČKA, F. - KLUZIK, J. - HORAK, FB. Alteration in somatosensory reference during stance on tilting platform. In XVIIth Conference on Postural and Gait Research, May29-June 2, 2005, Marseille, France, p. S27. Gait & Posture, vol.21, 2005, ISSN 0966-6362

Prijatie: J. Kluzik USA

Vyslanie 0

Partnerské pracovisko:

University of Bologna, Dept. of Electronics,

Computer Science and Systems

Názov projektu:Vypracovanie nových metód senzorickej spätnej väzby pre zlepšenie a rehabilitáciu funkcie rovnováhy človeka.

(Development of new methods of sensory biofeedback for improvement and rehabilitation of human balance control)

Riešitelia :Prof. Ing. A.Cappello, PhD.

Ing. F. Hlavačka, CSc.

Platnosť dohody:2004 - 2006

Na experimentálnej báze v Cesene sme namerali komplexné údaje o náklonoch tela stojaceho subjektu na vibráciu oboch lýtkových svalov. Kinematiku hornej časti tela sme snímali 6-kamerovým systémom – Smart, trup a hlavu pomocou 2D snímačov zrýchlenia (Analog Device) a celkovú postojovú aktivitu stabilometricky.

Získané výsledky ukázali, že senzorická väzba pomocou snímačov zrýchlenia trupu (inklinomer náklonov tela) by mala umožniť tréning pohybovej stability jednotlivých segmentov pre zlepšenie rovnováhy človeka.

Prijatie : A. Cedraro

Vyslania:  F. Hlavačka

Partnerské pracoviská (trilaterálna dohoda o spolupráci):

Oddelenie bioinžinierstva, Výskumný ústav technickej fyziky a  materiálových vied, MAV,

Konkoly Thege u. 2933, H1525 Budapest 114

Oddelenie biomeraní, Ústav merania SAV,

Document info
Document views351
Page views351
Page last viewedWed Jan 18 03:57:06 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments