X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 6 / 115

406 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 115

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

   K

  K

do 35 rokov

  K

prac.

    F        

   P

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

61

12

14

24

37

59

42

Vedeckí pracovníci

15

1

15

8

7

14

12

Odborní pracovníci VŠ

22

8

6

11

11

21

13

Odborní pracovníci ÚS

17

3

5

4

13

17

12

Ostatní pracovníci

7

1

6

7

5

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia

4

4

4

4

Vysvetlivky:

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12 .2005 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

F – fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2005 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

M, Ž – muži, ženy

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2005:43 r.

( V porovnaní s r. 2004 sa mierne zvýšil, nakoľko dvaja mladí vedeckí pracovníci – Haburčák, Haburčáková - sa nevrátili z pobytu v USA a bol s nimi ukončený pracovný pomer.)

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2005:51 r.

3 Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2005)

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

v stupňoch

DrSc.      

 CSc.,

PhD.

 prof.

 doc.

     I.

   IIa.

  IIb.

13

2

8

3

4

4.Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné  obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

II. Vedecká činnosť

Document info
Document views406
Page views406
Page last viewedSun Jan 22 08:35:18 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments