X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 62 / 115

337 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 115

elektrokardiosignálu, ktorá zodpovedá repolarizácii komôr, si bude vyžadovať ďalšiu spoločnú analýzu, zameranú na vysvetlenie možných zdrojov variability tvaru a polarity T vlny, ako aj na ich odraz v hodnotách komorového gradienta sG.

Dr. O.V. Baum priniesol upravený program na diagnostické vyhodnotenie elektrokardiologických parametrov – štandardných EKG, získaných pomocou mapovacieho systému CARDIAG. Program sme použili resp. budeme používať pri vyhodnocovaní fyziologicko – klinických experimentov, uskutočnených na našom oddelení.

V rámci pobytu sa dohodla spolupráca na nasledujúce obdobie. Táto bude zameraná na modelovú analýzu variability repolarizácie srdcových komôr (základné a aplikačné aspekty). Výsledky, získané na základe spolupráce, sa využijú na rozšírenie základných poznatkov o srdci a na zdokonalenie vedeckých metód počítačovej identifikácie elektrofyziologického stavu srdca. Dohodol sa obsah a základné body spoločnej publikácie pre časť biomedicínskych meraní v časopise „Измерительная техника“.

Prijatie:    Dr. Oleg V. Baum, DrSc., 15. 11. – 29. 11. 2005 (MAD medzi RAV a SAV).

Vyslanie: 0

Partnerské pracovisko:    

Department of Biomedical Sciences and  Biotechnology, Division of Human Anatomy, University of Brescia, 25123 Brescia, Ital

Téma: Vplyv prírodných polyfenolov na poškodenie kardiovaskulárneho systému a obličiek vyvolané dlhodobým podávaním cyklosporínu A.

(The effect of natural polyphenols on the damage of cardiovascular system and  kidney induces by long-term cyclosporine A treatment)

Riešitelia: Prof. R. Rezzani, PhD

Prof. R. Bianchi, PhD                 

Dr. B. Buffoli

RNDr. O. Pecháňová, CSc.

RNDr. S. Kojšová

MUDr. P. Janega

Mgr.  L. Jendeková

Doba riešenia: 01/ 2004 – 12/2006

Spoločné publikácie:

Buffoli, B. - Pecháňová, O. - Kojšová, S. - Andriantsitohaina, R. - Giugno, L. - Bianchi, R. - Rezzani, R.: Provinol Prevents CsA-induced Nephrotoxicity by Reducing Reactive Oxygen Species, iNOS and NF-kB Expression. In J Histochem Cytochem. 2005 Jun 13;  Epub ahead of print

Prijatia: R. Rezzani

Vyslania: 0

Document info
Document views337
Page views337
Page last viewedTue Jan 17 01:34:32 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments