X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 63 / 115

360 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 115

Partnerské pracovisko:

Laboratoire de Pharmacologie et Physicochimie des Interactions Cellulaires et Moléculaires, Universite Louis Pasteur de Strasbourg, 67401 Illkirch Cedex, France

Téma: Vplyv prírodných polyfenolov na vývoj a liečbu experimentálnej hypertenzie a remodelácie kardiovaskulárneho systému.

(Effect of natural polyphenols on the development and maintenance of experimental hypertension and remodeling of cardiovascular system)

Riešitelia: Dr. R. Andriantsitohaina, PhD.

RNDr. O. Pecháňová, CSc.

Mgr. I. Bernátová, CSc

MVDr. W. Zenebe,  PhD.

RNDr. S. Kojšová

MUDr. P. Janega

Doba riešenia : 10/2004 - 09/2007

Spoločné publikácie:

Babál, P. - Kristová, V. - Černá, A. - Janega, P. - Pecháňová, O. - Danihel, L. - Andriantsitohaina R.: Red wine polyphenols prevent endothelial damage induced by CCl(4) administration. In Physiol Res. 2005 Aug 5; Epub ahead of print

Buffoli, B. - Pecháňová, O. - Kojšová, S. - Andriantsitohaina, R. - Giugno, L. - Bianchi, R. - Rezzani, R.: Provinol Prevents CsA-induced Nephrotoxicity by Reducing Reactive Oxygen Species, iNOS and NF-kB Expression. In J Histochem Cytochem. 2005 Jun 13; Epub ahead of print

Prijatia: R. Andriantsitohaina

Vyslania: 0

Partnerské pracovisko:

Oddelenie experimentálnej hypertenzie, Fyziologický ústav Akadémie vied Českej republiky, Praha, Česká republika

Téma: Modely experimentálnej hypertenzie a ich vazoaktívne systémy.

(Different models of experimental hypertension and vasoactive systems)

Riešitelia: RNDr. O. Pecháňová, CSc.

RNDr. J. Kuneš, DrSc.

MUDr. J. Zicha, DrSc.

RNDr. S. Kojšová

Mgr. L. Jendeková

Document info
Document views360
Page views360
Page last viewedWed Jan 18 15:08:05 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments