X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 64 / 115

399 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 115

Doba  riešenia  : 01/2005 - 12/2008

Sledovali sme rovnováhu vazoaktívnych systémov ako je SNS, RAS a NO u viacerých modelov experimentálnej hypertenzie. V rámci tejto spolupráce sme usporiadali 4. medzinárodné sympózium: Nitric Oxide: From Molecular Level to Clinical Application, ktoré sa konalo v Chorvátsku v septembri 2005.

Spoločná publikácia:

Rauchová, H. - Pecháňová, O. - Kuneš, J. - Vokurková, M. - Dobešová, Z. - Zicha J.: Chronic N-acetylcysteine administration prevents development of hypertension in N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester-treated rats: the role of reactive oxygen species. In Hypertension Research 2005 May;28(5):475-82.

Prijatia: J. Kuneš, J. Zicha

Vyslania: O. Pecháňová, S. Kojšová, L. Jendeková

Partnerské pracovisko :

Fyziologický ústav Masarykovej Univerzity, Brno, Česká republika

Názov projektu :Analýza centrálnych elektrofyziologických korelátov vo vzťahu k anxioznym stavom.

(Analysis of the central electrophysiological correlates in relation to anxiety)

Riešitelia :Prof. MUDr. M. Kukleta, CSc.

RNDr. P. Bob, PhD.

MUDr. F. Jagla, CSc.

MUDr. I. Riečanský, CSc.

MUDr. M. Jergelová, CSc.

MUDr. Ľ. Pilšáková

Mgr. Ľ. Bolvanská

Platnosť dohody :11/2005 - 12/2007

V prvej polovici roku 2005 bola podpísaná dvojstranná dohoda o vedeckej spolupráci medzi ÚNPF SAV a LF MU v Brne. Na jej základe Fyziologický ústav LF MU zapožičal Oddeleniu fyziológie mozgu ÚNPF SAV 24 kanálový EEG prístroj v cene 750.000.- Kč, ktorý v septembri dali do prevádzky výrobcovia. V decembri 2005 sa na jednaniach medzi pracovníkmi ÚNPF SAV, LF MU a II. Neurologickej kliniky LFUK dohodol program vyšetrení pacientov trpiacich anxioznymi stavmi, ktoré sa budú vykonávať na ÚNPF SAV za prítomnosti prof. Kukletu z Brna a záznamy sa budú spracúvať prostredníctvom špeciálnych programov na I. Psychiatrickej klinike v Prahe (dr.Bob).

Prijatia:    M.Kukleta, P.Bob

Vyslania:  F.Jagla, I.Riečanský

Document info
Document views399
Page views399
Page last viewedSat Jan 21 10:52:10 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments