X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 65 / 115

377 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 115

Partnerské pracovisko :

Department of Psychology, Institute of Social Sciences, Academia Romana, Cluj-Napoca, Rumunsko

Názov projektu :Neurofyziologické koreláty priestorového negatívneho primingu u anxioznych jednotlivcov.

(Neurophysiological correlates of spatial negative priming task in anxious subjects)

Riešitelia :PhDr. D. Cirneci

MUDr. F. Jagla, CSc.

MUDr. I. Riečanský, CSc.

MUDr. M. Jergelová, CSc.

MUDr. Ľ. Pilšáková

Mgr. Ľ. Bolvanská

Platnosť dohody :11/2002 - 12/2005

V r. 2005 bol vypracovaný a v predbežných spoločných experimentoch overovaný nový metodický postup pre snímanie evokovaných potenciálov, vzťahujúcich sa na zmenu stratégie riešenia priestorovej zrakovej úlohy, ako príprava pre spoluprácu na ďalšie obdobie. Počítačový program je t.č. v štádiu overovania.

Prijatia: D.Cirneci

Partnerské pracovisko :

I.P.Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences , St. Petersburg, Russia

Názov projektu :Spolupráca pri výchove doktorandov.

(Cooperation in postgraduate education)

Riešitelia :Prof. MUDr. D. P. Dvoretski, DrSc.

Prof. RNDr. V. A. Bagaev, DrSc.

MUDr. F. Jagla, CSc.

RNDr. O. Pechaňová, CSc.

Platnosť dohody :2005 - 2006

Počas návštevy predstaviteľov partnerskej inštitúcie v juli 2005 na ÚNPF SAV  sa dohodol vedecký program výmeny 2 doktorandov z ÚNPF SAV a 1 doktoranda  z Inštitútu fyziológie v roku 2006 a ich participácia na experimentoch na hosťujúcich pracoviskách. Prof. Bagaev a dr. Jagla sú hlavnými organizátormi medzinárodného sympózia Integrative physiology: Experimental and clinical, ktoré sa uskutoční v júni 2006 v Miláne, Taliansko.

Prijatie:  J.P.Dvoretski, V.A.Bagaev

Príloha č. 3

Document info
Document views377
Page views377
Page last viewedThu Jan 19 13:51:45 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments