X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 69 / 115

408 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 115

Katina, S. Profilová analýza: Úvod do profilovej analýzy a jej aplikácie v elektrokardiológii. Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe. In Zborník referátov XVI. Letná škola biometriky. Račkova dolina, Pribylina, 21.-25.06.2004, MFF UK Bratislava, 2005 p. 45 – 55. R

KELLEROVÁ, E. – REGECOVÁ, V. Primárne zmeny komorovej repolarizácie vo vzťahu ku krvnému tlaku a trvaniu R-R intervalov, za rôznych sympatergných situácií. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p.78-80. R

Koprdová, R. - Cebová, M. – Kristek, F. Effect losartanu na geometriu prívodných artérii počas vývoja hypertenzie u spontánne hypertenzných potkanov. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p. 89-91. R

Kristek, F. - Gerová, M. - Čačanyiová, S. – Cebová, M. Acetylcholín a bradykinín zväčšujú hypotenziu a ovplyvňujú funkciu reštrukturalizovanej prívodnej artérie u shr a u SHR po podávaní NO donorov. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p. 99-101. R

LÍŠKOVÁ, S. - TÖRÖK, J. Vplyv melatonínu na aktivitu ciev potkana laboratórneho. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p.112-113. R

REGECOVÁ, V. Vzťahy medzi elektrokardiologickým obrazom aktivácie predsiení a somatometrickými parametrami telesnej stavby. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p.78-80. R

TÖRÖK, J. - LÍŠKOVÁ, S. - PAULIS, Ľ. - KRAJČIROVIČOVÁ, K. - PECHÁŇOVÁ, O. - ŠIMKO, F. Kardiovaskulárne účinky melatonínu u potkanov s experimentálnou hypertenziou. In ŠVORC P. (ed.) Zborník prác 81. Fyziologické dni, ZZ design studio, ISBN 80-969280-0-7, Košice, 2005, p.214-216. R

Vedecké práce v časopisoch a zborníkoch abstraktov

CC časopisy

BERNÁTOVÁ, I. – OKRUHLICOVÁ, Ľ.: Effect of social stress on myocardial structure in borderline hypertensive rats. In Journal of Molecular and Cellular Cardiology, Vol.38 (2005), p.829.

BernÁtovÁ,  I., -  Babál, P. – GRUbbs r.d.-Morris, M.: Acetylcholinesterase inhibition affects cardio-vascular system in mice. In Physiological Research, Vol. 54 (2005), p.52P.

Document info
Document views408
Page views408
Page last viewedSun Jan 22 13:21:38 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments