X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 7 / 115

387 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 115

1. Domáce projekty

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Pridelené financie na

rok 2005

A

organizácia je nositeľom projektu *

B

organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

A

B

1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 2005 financované VEGA

7

1 ( s ÚEF SAV)

1  ( s LFUK)

849 000

0

27 000

2. Vedecké projekty, ktoré boli  roku 2005 financované APVT (APVV)

1

1

1 011 000

    96 000

3. Projekty riešené v rámci ŠPVV a ŠO

1 (s ÚVS SAV)

22000

4. Projekty centier excelentnosti SAV

5. Vedecko-technické projekty,  ktoré boli v roku 2005 financované

           1

    50 000

6. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

7. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

          11

      0

*Pracovisko vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa, zhotoviteľa, vedúceho centra alebo manažéra projektu.  

Medzinárodné projekty sú uvedené v kapitole IV. Medzinárodná vedecká spolupráca (bod 2, 3)

Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

a)

základného výskumu

Document info
Document views387
Page views387
Page last viewedFri Jan 20 12:00:47 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments