X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 8 / 115

431 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 115

Nerovnováha medzi produkciou oxidu dusnatého (NO)  a voľných kyslíkových radikálov patrí medzi závažné faktory hypertenzie a orgánového poškodenia. Sledovali sme vplyv vychytávačov voľných kyslíkových radikálov (napr. N-acetylcysteín - NAC), inhibítorov enzýmov zodpovedných za ich produkciu, substrátu NO syntázy (L-arginín) a NO donorov na vývoj tlaku krvi a štruktúrne zmeny u spontánnej a L-NAME-indukovanej hypertenzie (hypertenzia navodená inhibítorom NO syntázy: nitro-L-arginínmetylesterom, L-NAME). Zistili sme, že vychytávače zvýšili aktivitu NO syntázy ako aj expresiu tohto proteínu v tkanivách a predchádzali zvýšeniu tlaku krvi a štruktúrnym zmenám v kardiovaskulárnom systéme u L-NAME-indukovanej hypertenzie (Obr). Naopak, inhibítory oxidačných enzýmov a NO donory neovplyvnili aktivitu NO syntázy a nemali žiadny vplyv na tlak krvi a štruktúrne zmeny u spontánnej hypertenzie. Na základe našich výsledkov uzatvárame, že látky, ktoré súčasne so schopnosťou znížiť hladinu voľných kyslíkových radikálov majú navyše schopnosť zvýšiť aktivitu NO syntázy, znižujú tlak krvi účinnejšie než antioxidanty bez vplyvu na aktivitu NO syntázy alebo NO donory bez vplyvu na hladinu voľných kyslíkových radikálov. Navyše, antioxidanty so schopnosťou zvýšiť aktivitu NO syntázy čiastočne zabraňujú zhrubnutiu cievnej steny, zúženiu priesvitu a tvorbe fibróz v dôsledku hypertenzie.

(VEGA: 2/3185/25, 2/3145/25 a APVT: 51-017902, Pecháňová, Kristek, Gerová, Bernátová, Török, Čačányiová, Kojšová, Jendeková, Cebová, Koprdová, Paulis, Janega).

GEROVÁ, M. - KRISTEK, F. - ČAČÁNYIOVÁ, S. - CEBOVÁ, M. Acetylcholine and bradykinin enhance hypotension and affect the function of remodelled conduit arteries in SHR and SHR treated with nitric oxide donors. Braz J Med Biol Res Vol. 38, 2005, 959-966

RAUCHOVÁ, H. - PECHÁŇOVÁ, O. - KUNEŠ, J. - VOKURKOVÁ, M. - DOBEŠOVÁ, Z. - ZICHA J. Chronic N-acetylcysteine administration prevents development of hypertension in L-NAME-treated rats: the role of reactive oxygen species.Hypertens Res Vol.28,no.5(2005),475-82

Šimko, F. - Luptak, I. - MatuskovÁ, J. - KrajciroviČovÁ, K. - SumbalovÁ, Z. - KucharskÁ, J. - GvozdjakovÁ, A. - Šimko, J. - BabÁl, P. - PechÁŇovÁ, O. - BernatovÁ, I. L-arginine fails to protect against myocardial remodelling in L-NAME-induced hypertension. Eur J Clin Invest Vol. 5, no.6 (2005), 362-368

The imbalance between nitric oxide (NO) and reactive oxygen species belongs to important factors in hypertension development and organ damage. We have investigated the effect of

Document info
Document views431
Page views431
Page last viewedTue Jan 24 09:44:15 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments