X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 87 / 115

357 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 115

TÖRÖK, J. - PECHÁŇOVÁ, O - ŠIMKO, F. Endothelial dysfunction of conduit artery in hereditary hypertriglyceridemic rats. Advances in Cardiology Research. Molecular and genetic bases of cardiovascular diseases. Smolenice Castle, June 13 -16, 2005

TÖRÖK, J - KRISTEK, F. - GEROVA, M. Experimentálna hypertenzia u mladých potkanov nepoškodzuje endotelovú funkciu veľkých artérií. Mikrosympózium pri príležitosti 65. výročia narodenia 1.podpredsedu SAV, Bratislava, 30.5.2005.

TÖRÖK, J. - CEBOVÁ, M. - KOPRDOVÁ, R. -  KRISTEK, F. Funkčná a morfologická charakteristika hrudnej aorty potkana v prehypertenznej fáze ontogenetického vývoja. . 10. výročný kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 6.-8..10.2005.

TÖRÖK, J. - KOPRDOVÁ, R. - CEBOVÁ, M. - KRISTEK, F. Effect of losartan on systolic blood pressure and endothelial function in young SHR. 13-th Congress of the Alpe-Adria Association of Cardiology, Piešťany, April 28-30, 2005.

TÖRÖK, J. - KOPRDOVÁ, R. - CEBOVÁ, M. -  KRISTEK, F. Effect of prazosin on functional and morphological cardiovascular parameters in young spontaneously hypertensive rats. Nitric oxide: Basic regulations and pharmacological interventions. Tučepi, Croatia, September 21-24, 2005.

TÖRÖK, J. - CSIZMÁDIOVÁ, Z. - ČAČÁNYIOVÁ, S. - BERNÁTOVÁ, I.  Effect of crowding stress on blood pressure and neurogenic contractions of isolated vessels in  borderline hypertensive rats. Nitric oxide: Basic regulations and pharmacological interventions. Tučepi, Croatia, September 21-24, 2005.

TÖRÖK, J. - LÍŠKOVÁ, S. - KRISTOVÁ, V. Effect of melatonin on neurogenic control of vascular tone. International C.I.A.N.S. Conference 2005, Bratislava, June 29 –July 2, 2005.

Ostatné prednášky a vývesky

HORŇÁČEK, K. - ADAMCOVÁ, N. - HLAVAČKA, F. - ČEPÍKOVÁ, M. Clinical and posturographic evaluation of dynamization of seating. In XXV. Červeňanského dni, 27-28 január 2005, Bratislava, Slovakia, p.85

CEBOVÁ, M. - KriSTEK, F. - . KUNEŠ, J.- DOBEŠOVÁ, Z. Morfologická štúdia vývojových zmien koronárnej artérie u SHR a HTG potkanov. 10. výročný kongres SKS s medzinárodnou účasťou, 6.-8. 10, 2005, Bratislava.

CEBOVÁ, M. - KriSTEK, F. - KUNEŠ, J.- DOBEŠOVÁ, Z Geometria prívodných artérií u SHR a HTG potkanov počas vývoja.  Arteriálna hypertenzia, 11.-13.5.2005, Bratislava .

ČAČÁNYIOVÁ, S. - CEBOVÁ, M. - KRISTEK, F.  - KUNEŠ, J. - DOBEŠOVÁ, Z. Zmeny cievnej funkcie a štruktúry arteria iliaca u hypertriglyceridemických potkanov. Arteriálna hypertenzia, 11.-13.5.2005, Bratislava.

Jagla, F. - Jergelová, M. - RIEČANSKÝ, I.: Možnosti objektivizácie subjektívneho.Vedecko-pracovná schôdza Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS, 11. marca 2005, Bratislava.

Document info
Document views357
Page views357
Page last viewedWed Jan 18 12:13:31 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments