X hits on this document

Word document

Správa o činnosti organizácie SAV - page 88 / 115

332 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 115

KELLEROVÁ, E. – REGECOVÁ, V. Vplyv pohlavia na parametre komorovej repolarizácie.   X. Výročný kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 6.-8. október, 2005.

Koprdová, R. - Cebová, M. – Kristek, F. Vplyv antihypertenzných liečiv na geometriu hrudnej aorty u SHR a Wistar potkanov. 10. výročný kongres SKS s medzinárodnou účasťou, 6.-8. 10, 2005, Bratislava.

Koprdová, R. - Cebová, M. – Kristek, F. AT1 receptorová blokáda a geometria prívodných artérii u Wistar SHR potkanov. Arteriálna hypertenzia, 11.-13.5.2005, Bratislava.

PECHÁŇOVÁ, O. - BERNÁTOVÁ, I. - GEROVÁ, M. - KRISTEK, F. - TOROK, J.: Význam antioxidantov a NO donorov v hypertenzii. Vedecko-pracovná schôdza Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS, 20.októbra 2005, Bratislava.

REGECOVÁ, V. - Szathmary, V. Body surface potential maps. International workshop and scientific seminar: „The methodology of exploitation of ICT and multimedia in education, application in international art cooperation“:. Fakulta architektúry STU, Bratislava, 7. december 2005.

RIEČANSKÝ, I.  Funkčná špecializácia v zrakovej kôre primátov. Vedecko-pracovná schôdza Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS, 20.októbra 2005, Bratislava.

TÖRÖK, J. - CEBOVÁ, M. - KOPRDOVÁ, R.  -  KRISTEK, F. Funkčná a morfologická charakteristika hrudnej aorty potkana v prehypertenznej fáze ontogenetického vývoja.

10. výročný kongres SKS s medzinárodnou účasťou, 6.-8. 10, 2005, Bratislava.

Vydané a editované zborníky z vedeckých podujatí:

Nitric oxide. Basic regulations and pharmacological interventions, PROGRAMME & ABSTRACTS:  proceedings of the 4th international symposium on nitric oxide, September 21-24, 2005, Tučepi, Chorvátsko: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, 2005. 68 p. ISBN 80-969387-3-8.

International C.I.A.N.S. Conference 2005. Book of Abstracts: Proceedings of the international conference on neurobiology of beviour, integrative physiology and psychosomatic relations, June 29 –July 2, 2005, Bratislava: Edited by F.Jagla and I. Riečanský, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, 2005. 100 pp., ISBN 80-969339-2-2.

Vedecké práce uverejnené na internete

Document info
Document views332
Page views332
Page last viewedMon Jan 16 19:59:51 UTC 2017
Pages115
Paragraphs2526
Words31113

Comments