X hits on this document

PDF document

THE MAGAZINE ABOUT A CHARITABLE WORLD - page 37 / 66

245 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 66

EUROPE

36

TURKEY

Rotary Club of Istanbul – Karaköy

District 2420, Zone 20B. Meeting information. EveryThursday during 12.30 -14.00. Lunchtime. At the Istanbul Hilton Hotel Contact Information. President: Mr. AHMET Sıtkı Barı , 2009-2010. President-elect: Mr. FuatYalçın, 2010-2011 E-mail: rotarykarakoy@ttmail.com

History

kaRakÖY ROTaRY kulübü, 14. kasım 1968 ta- rihinde Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un ilk Rotary kulü- bü olan ve 1956 yılında ku- rulan İstanbul Rotary kulü- bü tarafından kurulmuştur.

karaköy Rotary kulü- kuruluş tarihi açısından İstanbul’daki ikinci Rotary kulübü olup büyüklük açı- sından da 100’ü aşkın üye- si ile 125 üyeyi hedefleyerek ikinci büyük kulüp olmasürdürmektedir.

kulüp nitelikli üyeleriyle ve Türk Rotary’sinde liderlik özellikleriyle gurur duymak- tadır. UR’nin ilk ve tek Türk Direktörü, Türkiye, Doğu avrupa ve Balkanlakapsa- yan bölgeye ait olan zone’nun Direktörlüğünü yapan PRiD Örsçelik Balkan, karaköy Rotary kulübünün bir üye- sidir. Öte yandan karaköy Rotary kulübü “Guvernör- ler kulübü” olarak nitelendi- rilmekten onur duymaktadır. Geçmiş ve gelecek dönem gu-

vernörüyle birlikte lgesine 8 Guvernör hediye eden ku- lüp dünyada bu konuda bir rekorun sahibidir. karaköy Rotary kulübü‘nün ülke ve uluslararası düzeyde Rotarcat lİderler yetiştiren çok aktif bir Rotaract kulübü vardır. karaköy Rotary kulübü eşle- ri de, Rotaryen eşleri hizmet- leri çeevesinde ilk hizmet projelerini geekleştirmiş ve bu konuda lider olmuşlardır.

Bu sayfadaki resimlerde kulübümüzün bazı projele- rinden resimler görülmek- tedir. İstanbul iki kıtayı bir- leştiren bir kenttir. Türkiye uzun yıllardır medeniyetin beşiği olmuş ve çeşitli din ve kültürleri buluşturmuştur. Çağdaş Türkiye cumhuriye- ti lgeye 600 yıl hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun devamıdır. Çağdaş cumhuri- yetin kurucusu olan Mustafa kemal atatürk ülkenin ka- derini çok tanınan sloganıyla tanımlamıştır: “Yurtta bariş dünyada bariş”.

The ROTaRY clUB of karaköy was founded by the Rotary club of is- tanbul on November 14, 1968. The Founder club, established in 1956, was the second Rotary club in Turkey and the first in is- tanbul. The Rotary club of istanbul-karaköy is the se- cond Rotary club of istan- bul and the second big club, with a membership of over 100 and a goal for 125. The club is proud of its high quality membership pro- file and its leadership role in the Turkish Rotary. The only Rotary international Director of Turkey, eas- tern europe and the Bal- kan counties, PRiD Örsçe- lik Balkan, is a member of this club. Furthermore, the Rotary club of karaköy is proud to be a “club of Governors” with eight past and incoming District Go- vernors, which is a record in its part of the world.

The Rotary club of ka- raköy has a very active Ro- taract club, which is also proud of its members, who have served as Rotaract lea- ders in Turkey and in euro- pe. Spouses of the Rotary club of karaköy were the first to start organized spou- se service activities and have taken a leading initiative in this regard.

istanbul is a city where two continents meet. Tur- key has been a cradle for a great variety of civilizati- ons, with people from nume- rous religions and faiths. The modern Republic of Turkey follows the Ottoman empire, which was the ruling power of one of the greatest empi- res of the world for 600 ye- ars. Mustafa kemal atatürk, the founder of the modern Republic of Turkey, descri- bed the destiny of the Re- public of Turkey with his well-known epigram, “Peace at home, peace in the world.”

International Life Magazine

Document info
Document views245
Page views245
Page last viewedWed Jan 18 23:19:01 UTC 2017
Pages66
Paragraphs981
Words21985

Comments