X hits on this document

PDF document

THE MAGAZINE ABOUT A CHARITABLE WORLD - page 39 / 66

284 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 66

EUROPE

38

Projects Operations for Iraqi children

The OBJecTiVe of the project is to transfer 100 iraqi children to Turkey and have them diagnosed and, if necessary, operated on. During the project period of three years, more than 100 children’s lives will be saved. Besides its humani- tarian purposes, this project aims to contribute to peace

in this part of the world.

These children suf- fered from heart disease and could not be operated in their country because of damaged hospitals and in- sufficient health services.

The pictures of some children welcomed in Tur- key and operated success- fully can be seen below

“Save a drop for the future”

The GOal of this project is re-installation of school plumbing in order to avoid waste of water. The Project is be- ing realized through co- operation between the construction company SOYak and karaköy Ro- tary club. With this proj-

ect the usage of water at the schools is diminished by using sensors. addi- tionally, trainings were held at the schools in or- der to teach the students the importance of wa- ter conservation and cre- ate a consious young generation.

International Life Magazine

PROJeNİN amacı üç l içinde irak’ta yaşayan ve operasyon umudu olma- yan 100 çocuğu ülkemize getirerek teşhis operasyon ve tedavilerinin yalması- dır. Bu şekilde hem çocuk- ların hayakurtulacak hem de lge barışına katkıda bulunulacaktır.

Projenin başarısı her iki ülke tarafındaki organizas- yonda yer alan kurumların

İSTaNBUl’Da seçilen okullarda yalan su tesisadeğişim projesiyle su kaybı- nın önlenmesi sağlanmıştır.

SOYak ve karaköy Ro- tary kulübü tarafından or- taklaşa olarak düzenlenen projede okullardaki mus- luklardan akarak kaybo-

kemmel ilişkisinde ve Türkiye’deki hastane ve tıbbi yardım ekibi ile kurulan ko- ordinasyonda yatmaktadır.

Türkiye’ye gelen ve ame- liyat olarak sağlığına kavu- şan çocuklardan balarının resimlerini aşağıda görmek- tesiniz. karaköy Rotary ku- lübü önümüzdeki dönemde de bu projeyi diğer kulüp- lerle birlikte sürdürmeye de- vam edecektir.

lan suların ancak kullal- dığı kadarının harcanmasağlandı.Bunun yanı sıra okullarda çocuklara veri- len eğitimlerde suyun öne- mi anlaldı ve bu konuda bilili bir gelik ve top- lum yaratmak üzere önemli adımlar aldı.

Document info
Document views284
Page views284
Page last viewedTue Jan 24 19:30:15 UTC 2017
Pages66
Paragraphs981
Words21985

Comments