X hits on this document

PDF document

THE MAGAZINE ABOUT A CHARITABLE WORLD - page 40 / 66

244 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 66

Water supply project to three villages suffering from scarcity of water

TheSe villages are in the region of Bala, ankara, beyond the boundaries of D-2420.

Through a close cooper- ation with local authorities, municipality and inhabit- ants, the club managed to supply fresh and healthy water to homes. During a visit, club members and inhabitants celebrated by dining together on the field. The people’s appreci- ation was evident not only in their words but also vis- ible in their smiling and happy and thankful eyes.

karakoy Rotary club has maintained its relation- ship with the local authori- ties. The club is planning to continue this project for the villages in Bala in the coming years. The goal is to enlarge this in- stallation project to other villages which also suffer from water shortages. By working closely with local authorities, this endeavor has become a model Ro- tary project and emphasiz- es the importance of wa- ter supply in villages with shortages.

SUSUZlUkTaN göç et- meyi düşünen köylere yerel yönetimlerle birlikte çalışıla- rak su getirilmiştir.

Yetkili makamlarla yapı- lan yakın çalışmalar, belediye ve köylülerin kaklarıyla su- suz evelere su getirilmesi sağ- landı. kulüp üyelerinin köye yaptıkları ziyaret sırasında üyelerimiz köylülerle birlikte açık havada yemek yiyerek bu mutlu olakutlalar. köylü- lerin teşekkürü ve takdiri yal- nız sözlerle olmadı. Mutlu yüzler ve müteşekkir gözler- den çok ey okunuyordu.

karaköy Rotary kulübü mahalli yetkililerle ilişkisini sürdürmektedir. amacımız susuzluk çeken ve çevrede bulunan diğer köylere de su götürmektir. Projenin deva- mı olarak Bala çevresindeki köylere önümüzdeki dönem- ler içersinde su tesisatları yer- leştirilmesi ve bu köylere de su götürülmesi planlanmak- tadır. Bu şekilde daha çok köyün ve köylünün mutlu edilmesi sağlanmış olacak- tır. karaköy Rotary kulü- bü bu proje ile ülkemizde- ki su sorununu bir kez daha gündeme getirmiş olmakta ve yerel yöneticilerle işbir- liği yaparak örnek bir proje geekleştirmedir.

International Life Magazine

EUROPE

39

Document info
Document views244
Page views244
Page last viewedWed Jan 18 22:40:22 UTC 2017
Pages66
Paragraphs981
Words21985

Comments