X hits on this document

172 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 40

8

ESO

Marcel Costa, Marc Ferrer i Max Marco

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: quadricromia ISBN: 978-84-9804-493-5

BIOLOGIA i GEOLOGIA

GUIA DIDÀCTICA

Marcel Costa, Marc Ferrer i Max Marco

Marcel Costa, Marc Ferrer i Max Marco

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: 2 tintes ISBN: 978-84-9804-538-3

4t

BIOLOgIA I gEOLOgIA 4t ÍNDEX DE coNtINgutS

1 LA TERRA

· Explorant l’ Univers i la Terra · L’origen del sistema solar · Com és la Terra? · El sistema Terra · Característiques físiques del nostre

planeta · L’interior de la Terra

2 TECTÒNICA DE PLAQUES

· La tectònica de plaques: antecedents · Una teoria global · Les noves evidències · Les plaques litosfèriques i els seus límits · Els sismes

3 HISTÒRIA DE LA TERRA

· L’edat de la Terra · El temps en geologia · Els fòssils, organismes d’un altre temps · La Terra des de l’inici

4 LA RECONSTRUCCIó DEL PASSAT

· Com podem conèixer el passat? · El tall geològic · La datació en geologia · Apendre a llegir les roques · Els estrats i l’estratigrafia

5 ORIGEN I DIVERSIFICACIó DE LA VIDA

· L’origen de la vida · El període d’evolució química · La història de la vida a la Terra · Les cèl·lules: unitats bàsiques de la vida · Les cèl·lules procariotes · Les cèl·lules eucariotes · Estructures de les cèl·lules eucariotes

6 VARIABILITAT I HERÈNCIA

· Els caràcters i la seva herència · Reproducció i herència · En quina part de les cèl·lules hi ha infor-

mació genètica? · La mitosi i el cicle cel·lular · La meiosi

7 LA GENÈTICA MOLECULAR

· L’origen de tot plegat · Estructura de l’ADN · Què és un gen? · Dels gens a les proteïnes · De les proteïnes als caràcters · Com es copien els gens? · Les mutacions · El cariotip · El diagnòstic prenatal

8 LA GENÈTICA CLÀSSICA

· Del jardí d’una abadia a l’habitació de

les mosques · Les lleis de Mendel · Explicació actual de les lleis de Mendel · L’herència intermèdia · L’herència lligada al sexe · Genètica humana

9 ENGINYERIA GENÈTICA I BIOTECNOLOGIA

· Passat, present i futur de la genètica · Les eines de l’enginyeria genètica · L’ADN, el nostre DNI · Els organismes genèticament modificats · El clonatge

10 L’EVOLUCIó DELS ÉSSERS VIUS

· El concepte d’espècie · Les teories sobre la història de la vida · Charles Darwin i la seva teoria de

l’evolució · La teoria de l’evolució de Darwin refor-

mulada · Evidències de l’evolució per selecció

natural · Els mecanismes d’evolució · Evolució i adaptació

11L’EVOLUCIó HUMANA

· L’origen de tot plegat · Els principals jaciments d’homínids · Els primers homínids · Els «simis bípedes» · L’aparició del gènere Homo · El disseny corporal modern · Els homínids a Àsia · Els homínids a Europa · L’Homo sapiens: el darrer a arribar

+1 Recopilació i síntesi

Document info
Document views172
Page views172
Page last viewedTue Jan 24 08:05:41 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments