X hits on this document

158 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 40

10

ESO

Andreu Marsal i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: quadricromia ISBN: 978-84-9804-447-8

Andreu Marsal i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: 2 tintes ISBN: 978-84-9804-448-5

3r

FíSICA I químICA 3r ÍNDEX DE coNtINgutS

1 L’ÀTOM

· En els límits de la matèria: l’àtom i més

enllà · Evolució històrica del model atòmic · La unió dels àtoms: els enllaços · L’ordre dels elements: la taula periòdica · Matèria i energia

2 ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

· Dins la matèria · Un model per a la matèria: la teoria

cinètica · Llibertat de moviment: els gasos · Llibertat per lliscar: els líquids · Vibrar en un punt: els sòlids · Calor per canviar d’estat · Canvis d’estat

3 SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

· La matèria: substàncies pures i mescles · Elements i compostos · Substàncies homogènies i heterogènies · Suspensions i col·loides · Mescles homogènies o solucions · Mètodes de separació

4 CANVIS QUÍMICS

· Què és la química? · Què és una reacció química? · Tot és química · Algunes reaccions químiques · Model atòmic molecular de les reac-

cions · Energia i reaccions químiques

5 L’ELECTRICITAT

· L’electricitat i la humanitat · L’electrostàtica: càrregues quietes · L’electricitat: càrregues en moviment · Tipus de corrent elèctric: AC/DC · Aparells elèctrics · Alguns fenòmens elèctrics naturals · De la llum a l’electricitat

+1Recopilació i sintesi

· Contaminant el planeta: el plutoni · Plantem benzina? · Els metalls en el cos humà · L’aigua ben neta · Fahrenheit 451 · L’era de l’electrònica: progrés o consu-

misme?

Document info
Document views158
Page views158
Page last viewedFri Jan 20 14:23:18 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments