X hits on this document

156 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 40

14

ESO

QS

Materials de reforç i d’ampliació

QUADERNS DE LABORATORI

La comprensió de les ciències en general, i de les de la naturalesa en particular, no pot ser totalment assolida sense l’experimentació i l’observació directa. Les activitats pràc- tiques al laboratori escolar (però també a l’aula o a l’aire lliure) són una eina didàctica valuosissíma i motivadora que afavoreix el treball en equip.

Quaderns de laboratori és una col·lecció de vuit quaderns, cadascun dels quals conté vuit pràctiques. Són un material fungible, pensat perquè els alumnes puguin escriure-hi directament i desenvolupar tota l’activitat (objectius, material necessari, presa de dades, qüestions, conclusions). A peu de pàgina s’inclouen indicacions destinades al professor.

El contingut de les pràctiques és paral·lel a la programació de la matèria de Ciències de la naturalesa de l’ESO i comprèn tant les «clàssiques», de referència obligada als laboratoris escolars (tinció d’una pell de ceba, estudi de la caiguda d’una bola, destil·lació, propietats dels minerals...), com altres de més innovadores.

O. Saladrigas

O. Saladrigas

Quadern 22,5 x 29,7 cm Serreta i dos forats

Quadern 22,5 x 29,7 cm Serreta i dos forats

ISBN 978-84-9804-375-4

ISBN 978-84-9804-376-1

QuÍMica 1

QuÍMica 2

 • Els estris del laboratori

 • La balança de braços

 • La seguretat al laboratori

 • Mesura de la densitat

de líquids

 • Mesura de la densitat de sòlids

 • Les dissolucions sobresaturades

 • Filtració, vaporització

i decantació

 • Cristal·lització i cromatografia

 • Preparació d’una dissolució

 • Mesura de la massa d’un mol

 • Solidificació i fusió de l’aigua

 • Les reaccions químiques

 • Substàncies àcides i bàsiques

 • Preparació d’un indicador

de pH

 • Les reaccions de

neutralització

 • Identificació de plàstics

Document info
Document views156
Page views156
Page last viewedFri Jan 20 10:19:46 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments