X hits on this document

134 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 40

ESO

QS

Materials de reforç i d’ampliació

QUADERNS DE LABORATORI

fÍsica 1

O. Saladrigas

Quadern 22,5 x 29,7 cm Serreta i dos forats

ISBN 978-84-9804-373-0

 • Mesura de velocitats

 • La llei de Hooke

 • Mesura de la massa i el pes

 • Calor específica i capacitat

calorífica

 • L’equilibri tèrmic

 • Aplicació de la llei

de la palanca

 • Període i freqüència

 • El polímetre i les resistències

elèctriques

fÍsica 2

O. Saladrigas

Quadern 22,5 x 29,7 cm Serreta i dos forats

ISBN 978-84-9804-374-7

 • Precisió en les mesures i el càlcul d’errors

 • Estudi del moviment rectilini uniforme

 • Estudi del moviment rectilini uniformement accelerat

 • Mesura de l’acceleració de la gravetat

 • El principi fonamental

de la dinàmica

 • El principi d’Arquimedes

 • La conservació de l’energia

mecànica

 • La llei d’Ohm

15

Document info
Document views134
Page views134
Page last viewedSat Dec 10 23:01:39 UTC 2016
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments