X hits on this document

170 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 40

4

ESO

Marcel Costa, Marc Ferrer, Max Marco, Andreu Mansal i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: quadricromia ISBN: 978-84-9804-492-8

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

GUIA DIDÀCTICA

Marcel Costa, Marc Ferrer, Max Marco, Andreu Marsal i Oriol Saladrigas

2n

eso

Marcel Costa, Marc Ferrer, Max Marco, Andreu Marsal i Oriol Saladrigas

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: 2 tintes ISBN: 978-84-9804-303-7

2n

CIèNCIES dE LA NATuRALESA 2n ÍNDEX DE coNtINgutS

1 EL MOVIMENT

7 GEODINÀMICA INTERNA

· Què és el moviment? · Elements del moviment · Mesura del moviment · Velocitat, rapidesa i acceleració · Regularitats del moviment · Moviment rectilini uniforme · Moviment uniformement accelerat

2 LES FORCES I LES SEVES APLICACIONS

· El cicle geodinàmic intern · Les ones sísmiques a l’interior de la

Terra · La deformació de les roques · Una teoria global · Principals riscos geològics · Roques ígnies i roques metamòrfiques · El cicle geològic · El mapa geològic

· Què produeix el moviment? · Les forces · Tipus d’interaccions · Sistemes de forces i força resultant · Efectes estàtics de les forces:les defor-

macions · Efectes dinàmics de les forces · La pressió

3 TREBALL I ENERGIA

8 LA CÈL·LULA

· La vida: un concepte complex · Els nivells d’organització de la vida · La teoria cel·lular · Les cèl·lules: unitats de vida · Els microscopis: aparells per observar

cèl·lules · Cèl·lules procariotes, petites i senzilles · Cèl·lules eucariotes, complexes i evolu-

cionades

· L’energia · El treball · La potència · Treball i energia mecànica · Màquines i rendiment · Fonts d’energia

9 LA FUNCIó DE NUTRICIó

· Orgànic o inorgànic? · La nutrició cel·lular · La producció d’energia · La fabricació de matèria orgànica · La nutrició autòtrofa i l’heteròtrofa

4 CALOR I TEMPERATURA

· Tens fred o calor? · L’energia, la calor i el treball · La temperatura · La calor · La calor i el nostre entorn

5 LLUM I SO

10 LES FUNCIONS DE RELACIó I REPRODUCCIó

· La funció de relació · La funció de reproducció · La reproducció cel·lular · Els cicles biològics

· El moviment oscil·latori · El moviment ondulatori · Principals fenòmens ondulatoris · La llum · El so · La contaminació acústica i la lumínica

6 GEODINÀMICA ExTERNA

11 ECOSISTEMES

· Components d’un ecosistema · Medi físic o biòtop · Comunitat o biocenosi · Els ecosistemes terrestres · Els ecosistemes aquàtics · L’alteració dels ecosistemes

· El cicle geodinàmic extern · La meteorització · L’acció geològica dels agents externs · Les roques sedimentàries

+1 Recopilació i síntesi

Document info
Document views170
Page views170
Page last viewedMon Jan 23 19:32:06 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments