X hits on this document

153 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 40

6

ESO

Marcel Costa, Marc Ferrer i Max Marco

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: quadricromia ISBN: 978-84-9804-445-4

Marcel Costa, Marc Ferrer i Max Marco

Format: 21,5 x 28,5 cm Impressió: 2 tintes ISBN: 978-84-9804-446-1

3r

BIOLOgIA I gEOLOgIA 3r ÍNDEX DE coNtINgutS

1 L’ESPÈCIE HUMANA I EL MEDI

· Els sistema Terra · Els processos geològics · Representació del relleu terrestre · Els efectes de l’acció humana sobre el

medi · Efectes sobre l’atmosfera · Efectes sobre la hidrosfera · Els recursos naturals · Els residus

2 ELS ECOSISTEMES

· Descripció del medi: els factors

ambientals · Adaptar-se o morir · L’evolució · Menjar o ser menjat · Socis, amics i aprofitats · Funcionament dels ecosistemes · Canvis en els ecosistemes al lalrg del

temps · Foc al bosc! · La pèrdua de biodiversitat · Control biològic de plagues

3 LA SALUT I REPRODUCCIó HUMANA

· Els nivells d’organització del cos humà · La salut i la malaltia · Els sistema immunitari · La prevenció de malalties · L’aparell reproductor masculí · L’aparell reproductor femení · La pubertat i l’adolescència · La formació d’una nova vida · Sexe, sexualitat i contracepció · Malalties de transmissió sexual

4 NUTRICIó HUMANA

· La nutrició · L’aparell digestiu · Els principals nutrients · La digestió · La salut de l’aparell digestiu · L’aparell respiratori · Principals malalties de l’aparell

respiratori · El sistema circulatori · La salut cardiovascular · L’excreció

5 LES FUNCIONS DE RELACIó

· La funció de relació · Els òrgans dels sentits · El sistema nerviós · El sistema endocrí · L’aparell locomotor · La salut mental · Les addiccions

+1 Recopilació i síntesi

Document info
Document views153
Page views153
Page last viewedThu Jan 19 17:45:42 UTC 2017
Pages40
Paragraphs1104
Words6235

Comments