X hits on this document

PDF document

Articles and chapters in English - page 3 / 7

24 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 7

1990 – 1999 Henket, M.M., P.J. van den Hoven, Juridische vaardigheden in argumentatief verband. Wolters Noordhoff. Groningen. 253 p. [2nd rev ed. 1992, 3rd rev. ed. 1994, 4rd rev. ed. 1996, 5th rev.ed. 1999]

1990 – 1999 Henket, M.M., P.J. van den Hoven, Werkboek juridische vaardigheden. Wolters Noordhoff. Groningen. 135 p. [2nd rev. ed. 1991, 3rd rev. ed. 1992, etc]

1990 Hoven, P.J. van den, (Taal)verkeersproblemen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de linguïstiek, in het bijzonder de toegepaste tekstlinguïstiek en de Nederlandse taalbeheersing. Universiteit Utrecht. Utrecht.

1986 P.J. van den Hoven, Argumenteren in de voorlichting. Coutinho. Muiderberg.

1984 P.J. van den Hoven, Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Diss. ICG Publications. Dordrecht.

1983 D. Jonker & P.J. van den Hoven, Recht spreken, krom schrijven. Een bescheiden taalgids voor juristen. Deventer.

Articles in Dutch

2010 Hoven, Paul van den, Beeld  Taal. Over een strijd tussen beeld en taal, het strafproces en de taak van de geesteswetenschappen. Bewerking van een oratie uitgesproken op 7 mei 2010 te tilburg. In: Tijdschrift voor taalbeheersing 32. p.173- 181.

2009 Paul van den Hoven, Peirceaanse semiotiek en tekstlinguïstische modellen. In: Tijdschrift voor taalbeheersing 31 (3). 195-213.

2009 Paul van den Hoven & José Plug, ‘Wat Promis kan leren over de begrijpelijkheid van rechtstaal’. In: NJB 84. 1156-1160.

2009 Prof. dr. P.J. van den Hoven, De mythe van het taalkundige argument. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2009 2. 86-90.

2008 Paul van den Hoven & José Plug, ‘Naar een verbetering van strafmotiveringen. Een onderzoek naar de effectiviteit van het PROMIS model’. In Tijdschrift voor Taalbeheersing 30 (3), 249-267.

2008 Paul van den Hoven & José Plug, ‘Veranderingen binnen tekstgenres’. In Tijdschrift voor Taalbeheersing 30 (3), 221-223. 2002 P. J. van den Hoven, ‘Hoogspanning. Enige argumentatietheoretische overwegingen naar aanleiding van een oud arrest.’ In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 24. p.32-49.

2007 P.J. van den Hoven, ‘Causale relaties: een onomasiologische benadering. Tijdschrift voor Taalbeheering 29 (2). 97-134.

Document info
Document views24
Page views24
Page last viewedThu Jan 19 14:12:52 UTC 2017
Pages7
Paragraphs95
Words2280

Comments