X hits on this document

PDF document

Articles and chapters in English - page 4 / 7

21 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 7

2007 Paul van den Hoven, ‘De betekenis van interpretatiemethoden’. In: E.T. Feteris & H. Kloosterhuis (Eds.), Alles afwegende... Bijdragen aan het 5e symposium juridische argumentatie Nijmegen: Ars Aequi Libri. 245-249.

2006 P.J. van den Hoven, Causale connectieven in argumentatietheoretisch perspectief. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(4), 302-323.

2003 Hoven, P.J. van den, ‘Doende over haar eigendom te beschikken’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, 75-86.

2001 P.J. van den Hoven, ‘Een compositie lezen: de semiotiek van ordening en selectie’. In: A. Zuiderent, E. van der Starre (eds.), De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels. Amsterdam, Amsterdam University Press. p.63-72.

1999 P.J. van den Hoven, ‘De rechtstheoretische dimensie van een tomaat’. In: P.W. Brouwer (ed.), Drie dimensies van het recht’. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers. p.185-196.

1999 P.J. van den Hoven, ‘Toch ook maar corpusonderzoek?’. In: Nederlandse Taalkunde 4. p.357-362.

1998 P.J van den Hoven, ‘Een vertaling die geen vertaling mag zijn. Over artikel 33 van het Verdrag van Wenen en andere vreemde zaken. In: H. Bloemen, J. Hulst, N. de Jong-van den Berg e.a. (red.), De kracht van vertaling - verrijking van taal en cultuur. Platform Vertalen & Vertaalwetenschap. Utrecht. p.40-47.

1998 P.J van den Hoven, ‘Argumentatietheorie’. In: E. Blom & A. Jansen, Tijdperk Taal! HAG. Den Haag. p.220-229.

1997 P.J. van den Hoven, ‘Niet wij doen het, maar het recht’. In: Taalbeheersing 19. p.207-214.

1996 P.J. van den Hoven, 'Jacob Israël de Haan, een mysterieuze verdwijning?'. In: R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus, W.J. Witteveen, Tussen recht en geschiedenis. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Studiedag Tilburg 1995. Tilburg University Press. p.43-52.

1996 P.J. van den Hoven, 'Op de Hoge Veluwe of in een boerenschuur? Over de noodzaak van verschillende perspectieven op taal'. Link, 4. p.46-49.

1996 P.J. van den Hoven, 'Kritiek? Een pleidooi voor een productieve, interactieve aanpak voor de argumentatieleer'. In: Het schoolvak Nederlands. Verslag van de negende conferentie. Utrecht. p.159-168.

1996 P.J. van den Hoven, 'Woord in beeld'. In: Karakters. Tijdschrift over literatuur en recht 1. p.4-8.

1994 P.J. van den Hoven, 'Koop of ruil. Dilemma's in een juridische argumentatietheorie'. In: E. Feteris c.s. (red), Met redenen omkleed. Bijdragen aan het

Document info
Document views21
Page views21
Page last viewedSat Dec 10 21:34:29 UTC 2016
Pages7
Paragraphs95
Words2280

Comments