X hits on this document

PDF document

Articles and chapters in English - page 5 / 7

22 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 7

symposium Juridische Argumentatietheorie Rotterdam. Ars Aequi. Nijmegen. p.215- 221.

1994 P.J. van den Hoven & P.J. Schellens, 'Taalgebruik in zijn maatschappelijke context'. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.). Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. ICG Publications. Dordrecht. p.359-361.

1993 P.J. van den Hoven & P.J. Schellens, 'Taalgebruik in zijn maatschappelijke context'. In: A. Braet, J. van der Gein (red.), Taalbeheersing als tekstwetenschap: terreinen en trends. ICG Publications. Dordrecht. p.145-176.

1993 P.J. van den Hoven, 'Van rechtswege'. In: P.J. van den Hoven, L. Lentz. J. Sturm, F. Vonk, Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek. CLC. Utrecht. p.45-50.

1991 P.J. van den Hoven, 'De status van een drogredenleer'. In: Tijdschrijft voor taalbeheersing 13. p.134-144.

1991 P.J. van den Hoven, 'Pragmatische aspecten van het rechterlijk betoog'. In: F.H. van Eemeren & E.T. Feteris (red), Juridische argumentatie in analyse. Opstellen over argumentatie en recht. Wolters Noordhoff. Groningen. p.19-32.

1991 P.J. van den Hoven, 'Communication audits'. In: M.M.H. Bax & W. Vuijk (red.), Thema's in de taalbeheersing. ICG Publications. Dordrecht. p.407-416.

1991 M. Flesch, A. Bramer & P.J. van den Hoven, 'Verandering van een communicatiesysteem in een verpleegtehuis'. In: Communicatief 4. p.142-149.

1989 Hoven, P.J. van den, L.M.H. Korpel, 'Het spel en de knikkers'. In: D.M.L. Janssen, G.J.M. Verhoeven (red.), Taalbeheersing in Nederland. Wolters Noordhoff. Groningen. p.13 - 28.

1988 Hoven, P.J. van den, 'Rechtszekerheid, rechtvaardigheid, verstaanbaarheid'. In: Tijdschrift voor Taalbeheesing 10. p.209 - 219.

1988 Hoven, P.J. van den, 'Open en gesloten modellen'. In: F.E. van Eemeren , R. Grootendorst (red.), Taalbeheersing in ontwikkeling. ICG Dordrecht. p.59 - 66.

1988 Hoven, P.J. van den, 'Juridische argumentatie'. In: P.J. Schellens, G. Verhoeven (red.), Argument en tegenargument. Nijhof. Leiden. p.149 -165. [2de herz dr. 1994]

1986 P.J. van den Hoven, 'Rechtstheorie en rechtsinformatica: een basis voor juridische expertsystemen'. In: Computerrecht 2. p.98-103.

1986 P.J. van den Hoven, 'De dubbelrol van een geschilbeslechter'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 8. p.298-306.

1985 P.J. van den Hoven, 'Het redelijkheidsbegrip binnen een praktische argu- mentatietheorie'. In: Taalbeheersing in theorie en praktijk. ICG Publications. Dordrecht. p.113-119.

Document info
Document views22
Page views22
Page last viewedTue Jan 17 08:01:35 UTC 2017
Pages7
Paragraphs95
Words2280

Comments