X hits on this document

PDF document

Articles and chapters in English - page 7 / 7

26 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 7

2000 P.J. van den Hoven, ‘[Review of] Plug, J., In onderlinge samenhang bezien. De pragma-dialectische reconstructie van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken.’ In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 22. p.375-379.

1998 P.J van den Hoven, ‘Aankondiging van Feteris e.a. (red.), Op goede gronden’. In: Taalbeheersing. Driemaandelijks taalschrift. p.363-364. 1997 P.J. van den Hoven, ‘Introduction’. In: L. Lentz, H.P.M. Pander Maat (eds.), Discourse analysis and evaluation: functional approaches. Rodopi. Amsterdam, Atlanta. p.1-6.

1997 Eemeren, F.H. van, P. Houtlosser, P.J. van den Hoven ‘Connectieven en indicatoren. Ter Inleiding.’ Taalbeheersing 19. pp. 193 - 195.

1995 P.J. van den Hoven, 'Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek (recensie)'. In: Tekst[blad] 1. p. 65-67.

1992 P.J. van den Hoven, 'Recensie van Th. Jansen en W. Witteveen (red.), Het retorisch antwoord'. In: Frame.

1992 P.J. van den Hoven, 'Recensie van L. van Waes, De computer en het schrijfproces'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 14.

1991 P.J. van den Hoven, 'Bent u gelukkig? Bespreking van Peter Bal, Dwangcommunicatie in de rechtszaal.'. In: Recht der werkelijkheid 12. p.73-79.

1991 P.J. van den Hoven, 'Inleiding taalbeheersing in organisaties'. In: M.M.H. Bax & W. Vuijk (red.), Thema's in de taalbeheersing. ICG Publications. Dordrecht. p.271- 272.

1990 Hoven, P.J. van den, 'Bespreking van E.T. Feteris, Discussieregels in het recht. Een pragma-dialectische analyse van het burgerlijk proces en het strafproces'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 12. p.68-71.

1989 Hoven, P.J. van den, 'Bespreking van F.H. van Eemeren, R. Grootendorst en T. Kruiger, Argumentatieleer 2. Drogredenen'. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 11. p.151 - 155.

1987 P.W. Brouwer & P.J. van den Hoven, 'Verslag van het Benelux-Scandinavisch Symposium, Uppsala 1986'. In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtfilosofie en Rechtstheorie (1987) 2.

Document info
Document views26
Page views26
Page last viewedSun Jan 22 20:56:54 UTC 2017
Pages7
Paragraphs95
Words2280

Comments